Biznesa modelis vietējās pārtikas izplatīšanai bizness-biznesam (B2B)

PielikumiPrint

Latvijas Lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” īstenojis projektu, kura ietvaros radīti vairāki vietējiem pārtikas ražotājiem un izplatītājiem noderīgi materiāli. Sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) projekta “B2B (bizness-biznesam) izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās” ietvaros sagatavoti lietošanas skaidrojumi diviem cenu noteikšanas, izmaksu un likviditātes modeļiem (modeļi MS Excel formātā pielikumā zem raksta):

  • “Cenu noteikšanas, izmaksu un likviditātes modelis – Ražotājs-Izplatītājs”, kas domāts tam, lai ražotāju piegādāto produktu izplatītājs spētu noteikt produkcijas izplatīšanas izmaksas un potenciālo peļņu, kā arī varētu saplānot gan izmaksas, gan ieņēmumus un attiecīgi koriģēt uzcenojumu, lai sasniegtu sev vēlamo peļņas apmēru vai neciestu zaudējumus. Tā lietojuma skaidrojumu skatiet šeit;
  • “Cenu noteikšanas, izmaksu un likviditātes modelis – Ražotājs”, kas domāts tam, lai ražotājs spētu noteikt savas produkcijas ražošanas izmaksas, potenciālo peļņu, varētu saplānot gan izmaksas, gan ieņēmumus un attiecīgi koriģēt preces cenu vai ražošanas izmaksas, lai sasniegtu sev vēlamo peļņas apmēru vai neciestu zaudējumus. Tā lietojuma skaidrojumu skatiet šeit.

Izstrādātie materiāli, kā arī sezonālā kalendāra paraugs atrodams Lauku ceļotāja mājaslapā https://www.celotajs.lv/lv/project/17/results  pie “Baltic Sea Food” projekta “B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās”.

Projekta ietvaros tapuši materiāli, kas ir noderīgi pārtikas ražotājiem, izplatītājiem, pārtikas tirdzniecības tīkliem, lai paplašinātu ideju par B2B modeļa ieviešanu un atbalstītu sadarbības ideju starp pārtikas ražotājiem, izplatītājiem, HoReCa (tirgus segments, kas apvieno viesmīlības sfēru (viesnīca, restorāns, kafejnīca)) tīkliem  un patērētājiem Latvijā:

Sīkāka informācija par īstenoto projektu: https://www.celotajs.lv/lv/project/17/results?0

Tabulu lietojuma skaidrojumi ir sagatavoti projekta "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās" ietvaros no Interreg Baltic Sea Region programmas.

Sagatavoja
Lauma Strode,
“Lauku ceļotājs”

Pievienot komentāru