Dažādība ir interesanta

GalerijaPrint

Decembris Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļā iesākās radoša prieka, gaišu emociju un jaunu ideju noskaņā. Jauniešu mācību noslēgumā Skaistkalnes pagasta pārvaldes aktu zālē savas biznesa idejas prezentēja četri jaunieši. Šis pasākums ir spilgs apliecinājums tam, ka “mazāk ir vairāk!” Jau mācību dienās jaunieši atklāja, cik daudz līdzību ir starp viņiem, cik dažādība ir interesanta, cik labi viņi papildina cits citu, un ka viss īstais un skaistais rodas ne no kā – vienkārši tā!

Šogad mācības bija citādas kā iepriekš, jo klātienē tikties varēja vien trīs reizes. Tomēr tās visas, gan attālinātā nodarbība digitālajā telpā, gan klātienes tikšanās Skaistkanē, bija intensīva darba un radoša, saulaina spēka piepildītas. Pirmo dzirkstelīti aizšķīla vietējā Skaistkalnes uzņēmēja Inta Silava, uzņēmuma IK “Grauds ar Dvēseli” radītāja. Uzņēmums piedalījās “Novada Garšas”  pasākumos un ar savu produkciju – amaranta eļļu, miltiem, pirts skurbi un citiem – ir ieguvis lielu popularitāti Latvijā. Intas pieredze uzņēmējdarbībā ir pārsteidzoša – īsts dzīves stāsts par to, kā, ejot caur grūtībām, var iegūt pieredzi, meklējot var atrast jaunus ceļus un risinājumus dzīves un biznesa situācijām, ko ar pārbaudītām un priekšrakstītām metodēm nevar paveikt. Varbūt tāpēc arī uzņēmuma nosaukums ir “Grauds ar Dvēseli”.

Nākamajā mācību dienā radošo liesmu – spožu un siltu – jauniešu sirdīs kūra Agita Hauka. Veicot tirgus analīzi, ir jāiepazīst pircējs, jāizpēta līdzīgie produkti un jāsaredz sava vieta šajā tirgū. Vai jūs domājat, ka to var redzēt bez uguns? Varbūt! Bet ar uguni – to silto, kas no dvēseles acīs gaišumu staro, var redzēt tās nišas, kas citādi paliek apslēptas. Agitas lielā pieredze lauku attīstības jautājumos Latvijā un citās Eiropas valstīs, prasme to nodot tālāk  un dziļa cilvēkmīlestība ir atslēga daudziem tirgus analīzes un mārketinga jautājumiem, ko attālinātajā mācību dienā jaunieši aplūkoja katrs savos datoru ekrānos.

Nodarbībās klātienē  stafeti pārņēmām mēs – LLKC Bauskas nodaļas konsultanti. Finanšu aprēķinos un excel tabulās, biznesa  ideju lāpas  ieguva jaunu izteiksmes formu. Vai jūs domājat, ka cipari sagrauj domas lidojumu? It nemaz. Plānojot, skaitļojot un integrējot domas formulās – sapņi kļuva īsti. Bruto seguma aprēķins izrādījās reāli lietojams, un radās arvien jauni un jauni jautājumi. Tos nespējām izrunāt vienā dienā, un nolēgumā – 1. decembrī, viss turpinājās, bet nu jau citā kvalitātē. Jauniešu biznesa idejas bij integrētas “Laukiem būt!” veidlapu formātos, un,  ievērojot visus ārkārtas sitācijas ierobežojumus, tika prezentētas šaurai mācību dalībnieku un organizatoru grupai. Šī tiešām bija ļoti maza mācību grupa, bet katrā no jauniešiem ir tas spēks, kas vajadzīgs, lai gūtu panākumus. Jā, un šo jauniešu ideju  īstenošana dzīvē būtu ieguvums ne tikai pašiem uzņēmējiem, bet daudziem  daudziem no mums.

Ar jauniešiem mēs vēl tiksimies, jo, kā zināms, uzņēmējdarbībā vienmēr ir, ko risināt, attīstīt un plānot. Paldies Skaistkalnes pagasta pārvaldei par telpām un aprīkojumu, un skaistajai ziemas pēcpusdienai, ko mācību noslēgumā izmantojām, lai  ar analītisku skatījumu no uzņēmējdarbības viedokļa vērtētu Skaistkalnes apkārtnes teritoriju.

Dace Griķe,
LLKC Bauskas nodaļas vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru