Jau 19. gadu Talsos notiek lauksaimnieku sarīkojums

GalerijaPrint

Talsu Tautas namā 26. februārī notika ikgadējais lauksaimnieku sarīkojums, kas pulcēja lauksaimniekus un viņu sadarbības partnerus no Talsu, Dundagas un Rojas novadiem.

LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava svētku uzrunā pieminēja būtiskākos notikumus lauksaimniecībā 2015. gadā, tai skaitā Eiropas Savienības fondu apguvē šajā reģionā, kā arī nedaudz ieskicēja par gaidāmajām projektu kārtām 2016. gadā mazajām lauku saimniecībām, jaunajiem lauksaimniekiem un programmā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Par vienu no aktuālākajiem darbiem šajā gadā J. Kļava nosauc iedzīvotāju izglītošanu platību maksājumu pieteikšanai elektroniskā formātā. Tāpēc sadarbībā ar LLKC Talsu nodaļu martā notiks informatīvi semināri Sabilē, Valdemārpilī, Laucienē, Dundagā un Talsos.

Atskatoties uz 2015. gada notikumiem un sasniegumiem, tika sveikti labākie Talsu, Dundagas un Rojas novada lauksaimnieki. Arī LLKC Talsu nodaļa godināja savus labākos un uzticamākos klientus.

Pateicības saņēma ne tikai lauku saimniecības, bet arī tie, kas ikdienā palīdz un konsultē lauksaimniekus visdažādākajos jautājumos. LLKC Talsu nodaļas vadītājs Alfons Spēks un kolēģi sveica Talsu konsultāciju biroja ekonomistu Gunti Namriku par labu, uzcītīgu un godprātīgu attieksmi pret darbu.

Svētku dalībniekus sveica vīru vokālais ansamblis “Stende” un zumbas deju grupa I. Stauģa vadībā. Balle kopā ar grupu “Halo” noritēja līdz rīta gaismai.

Ir izskanējis svētku valsis, izsmaržojuši apsveicēju dāvātie ziedi, un aizsākusies kārtējā darba diena visiem novadu lauksaimniekiem. Lai visiem veiksmīgs 2016. gads!

Ikgadējo lauksaimnieku sarīkojumu organizēja Talsu, Dundagas un Rojas novadu pašvaldības un LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, piedaloties konsultāciju birojam, banku filiālēm un dažādu uzņēmumu pārstāvjiem.

Ilze Ventiņa,

LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru