Jauniešos ir labs potenciāls stiprināt Madonas uzņēmējdarbības saimi

GalerijaPrint

LLKC Madonas konsultāciju birojā, sākot ar 9. oktobri, jauniešiem bija iespēja piedalīties mācībās. Tās iesāka 12 dalībnieki, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 10 jaunieši.

LLKC Madonas konsultāciju birojs piedalās jauniešu mācību organizēšanā  jau no 2013. gada. Mācībās piedalījušies vairāk nekā  77 Madonas puses jaunieši. Lielākā daļa no dalībniekiem ir rakstījuši savus biznesa plānus un startējuši biznesa ideju konkursā.  Daļa realizē savu biznesa ideju dzīvē.

Šogad, lai jaunieši varētu veiksmīgi un lietderīgi veikt mācības,  tika piesaistīti zinoši lektori un noorganizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens pie konkursa “Laukiem būt!” iepriekšējo gadu dalībniekiem un pie jauniešiem, kuri jau dzīvē  veiksmīgi īsteno savas biznesa idejas.

Par biznesa idejas virzīšanu darbībā stāstīja Iveta Vabule – Madonas biznesa inkubatora vadītāja. Idejas attīstīšanu biznesa plānā un individuālo biznesa plānu izstrādi vadīja Madonas konsultāciju biroja vadītāja – ekonomikas konsultante Aija Vīgnere. Jauniešiem tika arī izskaidroti atbalsta instrumenti un finansēšanas avoti ideju realizācijai. Par uzņēmējdarbības vidi Madonas novadā, pašvaldības atbalsta instrumentiem  uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, par iespējām, ko jauniešiem LEADER programmas ietvaros piedāvā Madonas novada fonds, pastāstīja tā  vadītāja Jogita Baune.

ALTUM aktuālo informāciju pastāstīja  Ilze Freivalde – AS ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” Vidzemes reģiona vadītāja vietniece.

Jauniešiem bija iespēja apmeklēt pagājušā gada mācību dalībnieci, savas biznesa idejas realizētāju  Lauru Nikolovsku –  SIA” Kūku feja” konditorejas īpašnieci. Varēja aplūkot viņas jaunizveidoto konditoreju un novērtēt tās darbību klātienē, nogaršot kūkas un kūciņas. Laura dalījās pieredzē gan par piedalīšanos mācībās un biznesa plāna rakstīšanas niansēm, gan par konditorijas tapšanas procesu, par sava  uzņēmuma izveidi un par pirmo veiksmīgo darbības gadu, par pieredzi, kas iegūta.

Jaunieši ļoti atzinīgi novērtēja mācību dienu, kurā Marika Rudzīte-Griķe – uzņēmēja, biznesa un sociālo projektu vadītāja – veltīja visu dienu, lai jauniešiem sniegtu izsmeļošu informāciju par biznesa idejas identificēšanu, aprakstu biznesa plānā, lai būtu aptverti visi nepieciešamie nosacījumi. Marika iedvesmoja jauniešus uzdrīkstēties, veicināt  pašizaugsmi, pašnovērtējuma paaugstināšanu.

Jauniešiem bija iespēja 6. novembrī piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā pie jaunajiem uzņēmējiem, kuri jau īsteno  savus biznesa plānus un idejas dzīvē. Madonas novada  Bērzaunes pagasta saimniecības „Lejas Vāveres” īpašniece Ieva Galiņa pastāstīja par saimniecības gaļas liellopu (angusu šķirne) audzēšanas saimniecības „Lejas Vāveres” izveidi un attīstību, gaļas pārstrādes ceha izveidi, produkcijas tirdzniecību. Bija iespēja arī degustēt svaigi saražoto produkciju, apmeklēt veikaliņu, kurš ir izveidots blakus ražotnei. Ieva ir arī 2016. gada jauniešu mācību dalībniece, kura realizē dzīvē savu biznesa ideju.

Nākamo apmeklējām Latvijā darinātu lietu veikalu “Eridana”, kur ar jauniešiem tikās Andra Dunda – Madonas novada  Bērzaunes pagasta IU „Datura” īpašniece. Andra jauniešiem  stāstīja par sava uzņēmuma izveides pieredzi, par viņas izvēlētās nozares knifiņiem, par niansēm, kuras ir ļoti svarīgas uzņēmuma veiksmīgā attīstībā. Andra  jauniešiem stāstīja ne tikai par veiksmi biznesā, bet atklāja arī sava uzņēmuma pieredzi un izdzīvot prasmi šajos mūsdienu krīzes apstākļos, mainīties un pilnveidot pakalpojumu jomu, kā reklamēties sociālajos tīklos un izmantot dažādas produkcijas iesaiņotu dāvanu piegādes sistēmas iespējas mūsdienās.

Jaunieši apmeklēja un uzklausīja arī  Lanu Vihrovu – biedrības “Young and Active”  valdes priekšsēdētāju, kura stāstīja  par uzņēmējdarbības attīstības iespējām savā uzņēmumā un novadā, par pieredzi pasākumu organizēšanā un viesu mājas vadīšanā Madonas novadā.

Jaunieši  ar interesi piedalījās mācībās, atzinīgi novērtēja iespēju gūt pieredzi, apmeklējot uzņēmumus klātienē, un profesionālo lektoru sniegumu. Nu turpinās gatavošanās biznesa ideju konkursam “Laukiem būt!”, notiek individuālas konsultācijas ar mērķi pilnveidot biznesa plānus.

Madonas konsultāciju biroja šā gada  jauniešu mācību dalībniekiem ir labas idejas, kas tiek atspoguļotas biznesa plānos. Redzam, ka jauniešos ir labs potenciāls stiprināt Madonas  uzņēmējdarbības saimi.

Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Anita Briška,
LLKC Madonas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru