Laukos par 13 idejām vairāk!

GalerijaPrint

LLKC Talsu birojā noslēgušās ikgadējās jauniešu mācības, kurās 13 jaunieši apguva interaktīvu mācību programmu, lai varētu attīstīt savas biznesa idejas. Interesanti, ka pagājušajā gadā mācības beidza tikpat liels skaits dalībnieku, tādēļ var teikt, ka 13 ir mūsu laimīgais skaitlis!

Jaunieši divu nedēļu garumā intensīvi strādāja pie savas biznesa idejas plāna izstrādes. Noslēguma dienu ar biznesa ideju prezentēšanu šogad organizējām ārpus Talsu konsultāciju biroja. Tas notika pie vienas no mācību dalībniecēm, kura Talsu centrā šobrīd ar ģimeni ir izveidojusi veikalu “Pērļu Bode” un vēlas attīstīt koprades telpu ar kafejnīcu. Kristīne Māla mūs silti uzņēma kamīnzālē, kur jaunieši iepazīstināja ar  savām idejām. Prezentācijas uzklausīja arī žūrija, kurā piedalījās LLKC Talsu nodaļas vadītājs Alfons Spēks, uzņēmējdarbības lektore Olga Blumbaha un attīstības finašu institūcijas ALTUM Liepājas reģionālā centra Klientu daļas vadītāja Vika Koha. Prezentācijas bija interesantas, jo jaunieši bija sarūpējuši biznesa ideju prototipus – vieni ar  degustācijām, citi uzskates materiālu veidā. Žūrija visas biznesa idejas atzina par dzīvotspējīgām!

Pēc sertifikātu nopelnīšanas devāmies pieredzes apmaiņas braucienā. Pirmo apmeklējām z/s “Kangari” Kandavas novada Cēres pagastā, kur   saimniece Antra Gaisa pastāstīja par to, kā viss sācies un kā viņa saimnieko šobrīd. Antra laipni izrādīja saimniecību un pēc gardās Kangaru zupas nobaudīšanas devāmies uz Kandavu, kur Amatniecības centrā jauniešiem bija iespēja nogaršot ozolzīļu kafiju un apskatīt amatnieku darinājumus. Iegriezāmies arī nesen atvērtajā mājražotāju un amatnieku veikalā-salonā “Pūra lāde”. Veikala vadītāja Aiva Valdmane pastāstīja par veikala izveidi un piedāvāja sadarbību jauniešiem, kuri  nodarbojas ar mājražošanu.

Braucienu noslēdzām pie mūsu jauniešu mācību dalībnieka Ģirta Dzērves, kurš uzņēma ģimenes saimniecībā “Drubazas”. Ģirts ir ļoti aktīvs jauns vīrietis, kurs pamazām pārmanto saimniecību no vecākiem un vēlas uzsākt arī savu uzņēmējdarbību. Ģirts parādīja botānikas takas un vīnogu stādījumus. Jaunieši varēja izmēģināt vizināšanos ar trosēm pāri Abavai un noslēgumā degustēt Drubazu mājas vīnus. 

LLKC Talsu nodaļa saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās mācību tapšanā:  konkursa “Laukiem būt!” 2017. gada dalībniecei Terēzei Riekstiņai, uzņēmējdarbības lektorei Olgai Blumbahai, LIAA Talsu biznesa inkubagtora vadītājai Dagmārai Dreiškenai, attīstības finašu institūcijas ALTUM Liepājas reģionālā centra Klientu daļas vadītājai Vikai Kohai, biedrības “Talsu rajona partnerība”  administratīvajai vadītājai Lolitai Pļaviņai, LLKC Talsu nodaļas ekonomikas konsultantam Guntim Namrikam un LLKC Talsu nodaļas grāmatvedības konsultantei Aivai Einštālei.

Mācības notika VLT aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Katrīna Kļimovska,

LLKC Talsu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru