Nākamais solis – konkurss “Laukiem būt!”

GalerijaPrint

LLKC Dobeles un Jelgavas nodaļas vienlaikus ar citām uzņēmuma  nodaļām visā Latvijā un ar iedvesmas vārdiem tiešraidē no centrālā biroja Ozolniekos 9. oktobrī uzsāka mācības “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pirmajā mācību dienā piedalījās 18 jaunieši, pieredzē dalījās iepriekšējā gada mācību dalībnieces un konkursa “Laukiem būt!” finālistes Ance Dandena un Vivita Sviķe.

Jaunieši kopā ar atraktīvo un radošo lektori Elīnu Miķelsoni apguva idejas ģenerēšanu. Mācību dalībniekiem tika doti uzdevumi, notika darbs komandās, un bija jādodas arī laukā smelties iedvesmu. Otrajā mācību dienā tika apgūta tirgus analīze, izpētīti konkurenti un noteikta katra produkta vai pakalpojuma mērķauditorija kopā ar profesionālo lektori Lolitu Ozoliņu. Trešā  mācību diena tika veltīta finanšu piesaistes iespējām un plānošanai. Partnerības “Lielupe” vadītāja Līga Švānberga stāstīja un dalījās pieredzē par LEADER projektu iespējām, attīstības finanšu institūcijas ALTUM Zemgales reģiona vecākā klientu darījumu vadītāja Agrita Sabule stāstīja par finansējuma piesaistes iespējām, iedrošināja jauniešus nebaidīties no savām idejām. Dienas otrajā pusē kopā ar Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultanti Agnesi Stivriņu tika izrunātas biznesa plāna sastāvdaļas ar piemēriem, kā arī tika apgūta finanšu plānošana un saimniecisko rezultātu aprēķināšana. Šogad mācības tika papildinātas ar iespēju divu  mācību dienu programmu apgūt attālināti dalībniekiem ērtā laikā.

Pēc teorētisko zināšanu apgūšanas mācību dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā gūt praktisku pieredzi pie uzņēmējiem. Valgundes pagastā, “Tīreļu dzītuvē” uzņēma Jolanta Lapiņa. Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir destilātu ražošana, papildus nodarbojas ar zirgkopību un lauku tūrismu. Jolanta stāstīja par saimniekošanas uzsākšanu un dažādošanu gan lauksaimniecības, gan nelauksaimniecības nozarēs, sniedza ieteikumus mācību dalībniekiem, uzsverot, ka ar informāciju ir jādalās un jāsadarbojas ar citiem uzņēmumiem, lai veiksmīgi attīstītu biznesu. 

Ozolnieku novada Iecēnos 2020. gada konkursa “Laukiem būt!” otrās vietas ieguvēja, dabīgās kosmētikas ražotāja Ance Dandena dalījās pieredzē par LEADER projekta īstenošanu  un katram deva iespēju sagatavot savu ziedūdeni no dažādu augu  koncentrātiem.

Olainē sagaidīja konkursa “Laukiem būt!”  2019. gada otrās vietas ieguvējas, SIA “Smalkais muslis” saimnieces.  Ievas Biķes un Ilzes Kalāces-Bērziņas biznesa uzsākšanas un izaugsmes stāsts ir spilgts un piedzīvojumiem bagāts, pierādot, ka var paveikt daudz, ja kopā strādā veiksmīga komanda. Uzņēmums   izaudzis no darbības mājas virtuvē līdz skaisti iekārtotām ražošanas telpām ar tūristu uzņemšanas iespēju, piesaistīts finansējums no dažāda veida projektiem, kā arī konkursā “Laukiem būt!” iegūtā naudas balva ieguldīta uzņēmuma attīstībā. Meiteņu aizrautība un enerģija iedvesmoja mācību dalībniekus ticēt savām idejām un iedegties par tām.   

Dobeles novadā apmeklējām uzņēmumu “GB House”, kas nodarbojas ar koka konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu. Uzņēmuma vadītājs guvis pieredzi lielā uzņēmumā, vadot dzīvojamo māju būvniecības projektus un piesaistījis ALTUM finansējumu ražošanas ēku aprīkošanai. Ainārs Krūze uzsvēra  kvalitāti, veicot jebkuru darbu, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu, personisku pieeju katram klientam. Mācību dalībnieki katrā uzņēmēja stāstā saklausīja sev vērtīgu un noderīgu pieredzi, ko izmantot sava biznesa attīstīšanas ceļā.

Pēc mācību apgūšanas 6. novembrī 12 jaunieši prezentēja savas biznesa idejas. Žūrijas komisijā piedalījās LLKC Jelgavas biroja vadītāja Anna Liscova, partnerības “Lielupe” pārstāve Līga Švānberga un ALTUM pārstāve Mārīte Lazdiņa. Žūrija pateicās par iespēju iepazīties ar lieliskajām idejām un deva ieteikumus tālākai dalībai konkursā “Laukiem būt!”. Idejas bija ļoti dažādās nozarēs, ideju gatavība bija no jau strādājoša uzņēmuma līdz tajā pašā nedēļā dzimušai idejai. Turpināsim darbu pie biznesa plānu pilnveidošanas un nākamais solis – konkurss “Laukiem būt!”.

Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Agnese Stivriņa,
LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultante

Raimonda Ribikauska,
LLKC Dobeles biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Agnese Stivriņa

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru