Pierīgā notikušas “Laukiem būt!” mācības

Šis gads ir nesis jaunas vēsmas teju visās jomās, mainījis daudzus procesus. Arī Valsts Lauku tīkls aktivitātē “Laukiem būt!” ikgadējo mācību gaita Siguldas nodaļā šogad bijusi citāda kā ierasts. Lai nodrošinātos ar efektīviem un savās jomās vadošiem ekspertiem – lektoriem, mācību process tika  organizēts, sadarbojoties diviem kaimiņiem – Cēsu un Siguldas nodaļām. Sadarbība izrādījās veiksmīga arī jauniešiem. Mācību process sešu dienu garumā notika pamīšus te Cēsu, te Siguldas nodaļas darbības teritorijās. Jauniešiem bija iespēja Vidzemes reģiona ALTUM eksperta vadītās mācībās praktiski veidot sava uzņēmuma biznesa plānus, savukārt Siguldā – uzklausīt ekspertus zīmolvedībā, tirgus izpētē un mārketingā. Produktīvi noritējušas tikšanās ar uzņēmējiem praktiskas pieredzes gūšanā Cēsu puses tūrisma pakalpojuma sniedzējiem “Ieriķu dzirnavas”  un SIA “UNUS” augļu un ogu komercdārzu saimniekiem. Siguldas pusē risinājās tikšanās ar bioloģisko saimniecību un mājražotāju “Silpurmašas”, iepriekšējo gadu mācību dalībnieci Montu Voldiņu – “Montia tējas” produktu ražotāju. Mācību procesa efektivitāti papildināja tiešsaistes norise, kas ļāva citkārt ģeogrāfiski aptuveni100 km attālumā esošiem jauniešiem  uzklausīt ekspertus no citiem reģioniem.

Mācību noslēguma dienā, piedaloties profesionālai žūrijai – no LIAA Siguldas biznesa inkubatora, Siguldas novada pašvaldībasi, ALTUM un pārstāvjiem no katras nodaļas – mācību dalībnieki prezentēja savu biznesu idejas tālākai dalībai konkursā. “Laukiem būt!” aktivitātes noteikumi paredz, ka pēc mācībām to dalībniekiem ir iespēja startēt konkursā, sacenšoties par naudas balvām savu ideju īstenošanai.

Siguldas nodaļas grupā mācības uzsāka septiņi jaunieši, noslēdza – pieci. Savas idejas konkursam plāno iesniegt četri dalībnieki. Vēsturiski šis ir lielākais konkursantu skaits Siguldas nodaļai.

Konkursanti ir skaidri iezīmējuši savu biznesa plānu konkurētspējas uzlabošanai nepieciešamos mentorus – CE marķējums, patentēšana, receptūras u. c. Jauno uzņēmēju ieceres tiks slīpētas un gatavotas reālai darbībai, neatkarīgi no konkursa “Laukiem būt!” rezultātiem.

Atskatoties uz šī gada “Laukiem būt! mācību norisi, mēs, to  organizatori Siguldas nodaļā, noteikti varam izcelt vairākus ieguvumus: sadarbība ar kaimiņu nodaļām ir spēcinājusi mūsu kolektīvu konkurētspēju un komandu saliedētību, paplašinot sadarbības robežas; jauniešiem Pierīgas reģionā ir gūts plašāks ieskats kaimiņu reģionu uzņēmēju ikdienā; nodrošināta sadarbība jauniešu vidū, mijiedarbojoties kaimiņu reģionu jauniešiem savu biznesa ideju īstenošanā un veidojot kopīgus projektus nākotnē.

Kristīne Ragaine-Volnianko,
LLKC Pierīgas biroja vadītāja

Pievienot komentāru