Pierīgas uzņēmēji apgūst aktuālo

Vairāk nekā 100 aktīvie uzņēmēji, lauku saimnieki un fiziskas personas ar iecerēm sākt uzņēmēju ceļus, apmeklējuši piecus  seminārus Pierīgā – četras spraigas februāra un vienu marta  dienu. Krimuldas, Siguldas, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Stopiņu, Mārupes, Ķekavas, Olaines, Babītes, Salaspils, Baldones, Ropažu, Mālpils novadu interesentiem tika sniegts vesels birums informācijas savas saimnieciskās darbības aktivizēšanas iespējām.

Semināru ietvaros par aktuālo atbalsta programmās dalījās pārstāvji no ALTUM, LIAA biznesa inkubatoriem Siguldā un Jūrmalā, LAD Lielrīgas reģionālā pārvaldes, LLKC Pierīgas konsultāciju biroja un “Pierīgas Partnerības”, kas īsteno LEADER projektus.

Gan lauku saimniekiem, gan ar lauksaimniecību nesaistītiem  uzņēmējiem un potenciālajiem uzņēmējiem – katram bija radīta iespēja iegūt sev svarīgo un interesanto atbalsta piesaistes iespējām vēl 2020. gadā.

Dažs no klausītājiem bija nācis konkrētā nozarē interesējošo jautājumu risināt un mājup devās ar jaunu ideju, piemēram, kļūt par lauku saimnieku (papildus jau esošajām darbībām) jeb piedalīties ar nelauksaimniecību saistītās aktivitātēs LIAA biznesa inkubatora aktuālajos pasākumos.

Gandarījums par raženu informācijas nodevumu pašiem organizatoriem.

Kā bonuss tapa atziņa par produktīvu un efektīvu sadarbību, notika informācijas apmaiņa starp institucijām un lektoriem.

Kristīna Ragaine-Volnianko,
LLKC Pierīgas biroja vadītāja

 

 

Pievienot komentāru