Rēzeknes apkaimes jaunieši iepriekšējos gados veiksmīgi startējuši konkursā “Laukiem būt!”

Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” jau septīto gadu visos Latvijas reģionos uz bezmaksas mācībām aicina uzņēmīgus, aktīvus jauniešus, lai viņi iegūtu vai papildinātu savas zināšanas uzņēmējdarbībā. Pēc mācībām jaunieši var pieteikties konkursam “Laukiem būt!”, kur, izstrādājot savu biznesa plānu un  aizstāvot ideju, iespējams iegūt naudas balvu plāna īstenošanai. Iepriekšējos konkursos sekmīgi startējuši vairāki Rēzeknes reģiona jaunieši. Lūk, dažu jauniešu vērtējums un  atziņas par pasākumu.

Gunta Nagle, viena no konkursa „Atbalsts jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” laureātēm 2012. gadā. Kārsaviete – caur un cauri. Guntu, vēl pavisam jaunu, saistīja ideja par apģērbu modelēšanu. Likumsakarīga bija mammas sniegtā informācija par LLKC piedāvāto iespēju jauniešiem apgūt biznesa lietas. Gunta atzīst, ka tieši mācību laikā gūtās zināšanas par finanšu pieejamību ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības attīstībai pavēra iespēju idejas īstenošanai. Pirms tam viņai bija radies priekšstats, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) atbalsta tikai ar lauksaimniecisko ražošanu saistītās aktivitātes. Ideju Gunta būtu realizējusi, tikai daudz vēlāk, bet, kas to zina. Konkursā iegūtā naudas balva tika ieguldīta apstiprinātajā LAD projektā. Šobrīd Guntas Nagles izveidoto modes salonu “LAGU” atpazīst ne tikai Kārsavā. Guntas vērtējums par pasākumu ir pozitīvs, piebilstot, ka tas jāturpina. Apgūto zināšanu un informācijas apjoms bijis pietiekošs, lai jaunieši, kuriem tas interesē, spētu tālāk darboties patstāvīgi.

Žanis Jesko 2014. gadā, startējot konkursā ar projektu “Biškopības produkcijas ražošanas attīstīšana piemājas saimniecībā “Džipšļi””, ieguva 1. vietu. Žanis, atgriezies no Jelgavas, dzīvo un darbojas savā dzimtajā Nagļu pagastā. Nenoliedzami, augstais novērtējums konkursā deva stimulu tālākai darbībai. Ar biškopību Žanis nodarbojās hobija līmenī. Kā nokārtot visas lietas, lai darbību reģistrētu oficiāli, lai veiktu uzskaiti, – saprašanas un zināšanu nav bijis. Tikai, kad nonācis LLKC Rēzeknes nodaļā, paskaidrots, kas un kā jāizdara. Drīz arī sekojis šis aicinājums par iespēju piedalīties mācībās un konkursā. Žanim ir savi secinājumi par pasākumu kopumā. Viņš uzskata, ka vienā grupā nevar būt tikko vidusskolu absolvējis jaunietis ar jau  dzīves pieredzi guvušu. Dzīves pieredze liek biznesa plānu veidot piezemētāku, reālāku. Noteikti “Laukiem būt!” jāturpinās, tāds ir Žaņa novēlējums. Tieši šis pasākums devis pārliecību, ka biškopība var būt rentabla nozare.

Sanita Zunda 2015. gadā konkursā aizstāvēja savu ideju par garšaugu stādīšanu podiņos. Sekmīgi, ko apliecina iegūtā 3. vieta kategorijā “Uzņēmējdarbības ideja lauksaimniecības nozarē”. Saņemot informāciju par mācībām, piekritusi piedalīties. Ideja par garšvielu audzēšanu jau bijusi. Mācību procesa gaitā doma vairāk izkristalizējusies. Sarunā viņa uzsver, ka pasākums ir jāturpina. Sanita mācību saturu novērtē kā labu, iepaticies, tomēr ne viss bijis īsti saprotams. Jebkurā biznesā, darbā jāmācās nepārtraukti. Ideja par garšaugu audzēšanu tiek uzturēta, lai gan darbība šobrīd aizņemtības dēļ nenes peļņu.

Andris Višņevskis no Viļānu novada Dekšāres pagasta 2016. gadā konkursā ieguva 1. vietu. Viņš audzē kaņepes. Uzrunāts, uzreiz ļoti atzinīgi novērtēja pasākumu kopumā. Pirmkārt, uzsverot tā noderīgumu. Arī Andrim pirms mācībām jau bija ideja par kaņepēm. Tikai nav bijis skaidrības par dokumentācijas sakārtošanu, ne par to, kā uzlikt to visu uz papīra, respektīvi, nebija nojausmas par biznesa plānu. Šobrīd notiek aktīva darbība, nenovirzoties no izraudzītajiem mērķiem, nu jau viņš ir  atpazīstams Latvijas mērogā kā kaņepju produkcijas ražotājs. Mācību procesu Andris novērtē pozitīvi, kā pietiekošu. Šāda veida mācības un konkurss jāturpina. Andris uzsver, ka tas faktiski ir vienīgais veids, ja cilvēkam nav ne reālu līdzekļu, ne pieredzes, bet ir vēlme darboties, uzsākt vai attīstīt savu mazo biznesu.

Velga Sarmule – 1. vietas ieguvēja 2017. gadā kategorijā “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana (tai skaitā mājražošana un maza apjoma pārtikas pārstrāde).” Izlasot LLKC Rēzeknes nodaļas informāciju par pasākumu “ Laukiem būt!” novada mājaslapā, bijis skaidrs, ka jāmācās. Tieši mācību procesa laikā Velga pilnveidoja savu ideju par saldējumu ražošanu. Rezultātā mājas apstākļos ražotos Velgas kārumus ar nosaukumu “Cukurella” jau nobaudījis ne viens vien. Velga pēc savas būtības ir atklāta, darbīga, nāk, interesējas, apmeklē seminārus. Viņa pozitīvi vērtē iespēju jauniešiem piedalīties šāda veida mācībās un konkursā.

Anastasija Saleniece,

LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru