Riebiņu novada skolēni iepazīst lauksaimniecības nozares

GalerijaPrint

Pirms skolēnu vasaras brīvdienām Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļa Riebiņu novada Stabulnieku pamatskolā un Riebiņu novada Galēnu pamatskolā 6.-8. klašu skolēniem organizēja informatīvās dienas „Lauksaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās”.

Sākumā skolēniem tika pastāstīts par Latvijas Lauku konsultāciju izglītības centra sniegtajiem pakalpojumiem un rīkotajiem pasākumiem. Tad skolēni tika iepazīstināti ar tām nozarēm, kādās iespējams darboties laukos.

Laukos iespējamas dažādas uzņēmējdarbības nozares, ne tikai tradicionālā lopkopība un augkopība. Veiksmīgi var nodarboties ar tūrismu, netradicionālo lauksaimniecību, truškopību, putnkopību, ierīkot galdniecību, attīstīt biškopības nozari, atvērt auto un traktortehnikas servisus. To visu var veiksmīgi īstenot.

Par to, ka skolēni bija uzmanīgi klausītāji, pārliecinājāmies mūsu sagatavotajā konkursā “Zini vai mini”. Konkursā tika uzdoti jautājumi arī par tām saimniekošanas nozarēm, par kurām tika stāstīts prezentācijas laikā.

Dalībnieki sadalījās komandās, cītīgi klausījās jautājumus un centās sniegt pareizās atbildes. Viens no uzdevumiem bija atpazīt augkopībā audzēto kultūru sēklas – miežus, kviešus, auzas, rapsi, lauka pupas, dārza pupiņas, zālāju sēklas maisījumu. Grūtības vairumam sagādāja rapsis, kuru lielākā daļa skolēnu uzskatīja par magonēm. Kopā ar skolēniem pārrunājām,  kādiem nolūkiem tiek izmantota katra kultūra.

Ar aizrautību skolēni klausījās par putnkopības nozari, bet vēl ar lielāku interesi viņi aplūkoja un centās noteikt, kura ola pieder kuram mājputnam. Skolēni varēja aplūkot zosu, pīļu, tītaru, paipalu, pērļu vistu un dažādu šķirņu dējējvistu olas.

Lielu izbrīnu izraisīja tas, cik dažādās krāsās var būt vistu olas – gan parastā baltā, gan brūnā, zilganā un raibā.

Pasākuma noslēgumā skolēni atzinīgi novērtēja tikšanās lietderīgumu, jo tā bija iespēja iegūt informāciju, kuru pēc tam izmantot dažādos mācību priekšmetos.

Mūsu klausītājiem gan Stabulnieku pamatskolā, gan Galēnu pamatskolā uzdevām jautājumu, kur viņi vislabāk dzīvotu un strādātu pēc skolas beigšanas. Daļa skolēnu bija pārliecināti, ka viņi noteikti saimniekos savu vecāku saimniecībās un dzīvos laukos.

Pasākums notika VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem" apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Ilga Ušacka un Tekla Mediņa,

LLKC Preiļu nodaļas lauku attīstības konsultantes

Foto galerija: 

Pievienot komentāru