Skolēni viesojas pie Rēzeknes novada uzņēmējiem

GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa 19. oktobrī rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 8.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus blakus esošajā Rēzeknes novadā. Pasākumā piedalījās Kārsavas vidusskolas, Ciblas vidusskolas un Zilupes vidusskolas audzēkņi.

Pasākuma pirmajā daļā notika informatīvā tikšanās Malnavas koledžas telpās. Malnavas koledžas direktors Juris Bozovičs izstāstīja skolēniem par izglītības iespējām Malnavas koledžā un parādīja skolas telpas. Pēc tam LLKC Ludzas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Artūrs Šķesters rīkoja grupu darbu un diskusiju veidā stāstīja par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, to darbību un attīstības iespējām lauku teritorijā. Skolēni prezentēja savas idejas un aktīvi iesaistījās kopējā diskusijā.

Lai skolēnus mudinātu saistīt savu turpmāko dzīvi ar dzimto novadu un pašiem kļūt par uzņēmējiem, tika rīkots pieredzes apmaiņas brauciens pie Rēzeknes novada uzņēmējiem. Brauciena maršrutā tika iekļauti divi uzņēmumi, kas veiksmīgi darbojas lauku teritorijā dažādās nozarēs – lauku tūrisms, amatniecība, mājražošana. Nozaru dažādība ļāva skolēniem iepazīt vairāku uzņēmējdarbības veidu īpatnības, kā arī pierādīja to, ka lauku teritorijās var nodarboties ne tikai ar lauksaimniecību.

Pirmais pieturas punkts bija zemnieku saimniecības “Bukši”. Tās īpašniece un kūku cepēja – mājražotāja Baiba Viļuma labprāt dalījās ar savu pieredzi, pastāstot par pārcelšanos uz laukiem un uzņēmējdarbības uzsākšanu. Ar kūku cepšanu Baiba sāka nodarboties pirms nepilniem trim gadiem, un šajā laikā  viņas tortes iemīļojuši daudzi pircēji, un pasūtījumu viņai netrūkst. Skolēniem tika dota iespēja radoši izpausties un pašiem izmēģināt cept pīrādziņus un gatavot siera standziņas. Pašu sagatavotos kārumus skolēni baudīja ar saimnieces pasniegto ziedu tēju. Z/s “Bukši” īpašniece skolēniem bija sarūpējusi pašmāju ceptu rupjmaizi un baltmaizi, triju veidu sierus. Ciemošanās laikā pasākuma dalībniekus iedvesmoja Baibas pozitīvā attieksme un dzīvesprieks, saimniekojot pašai savā uzņēmumā.

Tālāk skolēni devās uz Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu muzeju un mūzikas instrumentu darbnīcu, kur veiksmīgi tiek apvienotas gan lauku tūrisma iespējas, gan amatniecība. Gunārs Igaunis izgatavo dažādu veidu sitamos, pūšamos un stīgu instrumentus, kā arī piedāvā instrumentu apkopes un remonta pakalpojumus. Ekspozīcijā ir vairāk nekā 100 dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas teritorijā – akordeoni, ermoņikas, garmoškas, bajāni, kokles, cītaras, cimboles un daudzi citi.

G. Igaunis skolēniem pastāstīja par mūzikas nozīmi viņa dzīvē, par savas dzimtas mantojumu, mūzikas instrumentu izgatavošanu un popularizēšanu, savu biznesa jomu un lauku dzīvesveidu. Tika pastāstīts praktiski par katra instrumenta tapšanu un nokļūšanu muzejā. Savu stāstījumu saimnieks veiksmīgi papildināja ar pazīstamu latviešu tautasdziesmu uzdziedāšanu, kas, protams, notika mūzikas instrumentu skaņu pavadībā. Skolēniem bija iespēja ne tikai redzēt un dzirdēt daudzo mūzikas instrumentu skaņas, bet arī uzspēlēt pašiem.

Skolu pedagogi novērtēja pasākumu kā lietderīgu un vajadzīgu, skolēni ieguva jaunas zināšanas un pieredzi, uzzināja jaunāko informāciju par izglītības iespējām, tāpat par dažādajām nozarēm, kurās var strādāt laukos. Apmeklētajās saimniecībās redzētais apliecināja to, ka ir iespējams strādāt un dzīvot laukos, būt pašam uzņēmējam un apvienot darbu, kas pašam padodas un patīk, ar biznesa iespējām.

LLKC Ludzas nodaļas kolektīva vārdā vēlētos pateikties par sadarbību pasākuma organizēšanā Kārsavas vidusskolas, Ciblas vidusskolas un Zilupes vidusskolas vadībai. Pateicamies arī Rēzeknes novada uzņēmējiem – Gunāram un Baibai – par laipno uzņemšanu un iedvesmojošajiem stāstiem. Skolēniem vēlam, lai izdodas realizēt savas idejas.

Sanita Geduševa,

LLKC Ludzas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Sanita Geduševa

Foto galerija: 

Pievienot komentāru