Skolēniem par darbošanās dažādību laukos

GalerijaPrint

Skrundas vidusskolas 6. a un 6. b klašu skolēniem projektu nedēļas ietvaros 17. oktobrī tika rīkots informatīvi izglītojošs pasākums. Tā mērķis bija radīt interesi par lauksaimniecības un nelauksaimniecības nozarēm, veidot priekšstatu par tradicionālām un netradicionālām darbības jomām laukos, iepazīstināt ar  vietējo jauno uzņēmēju veiksmes stāstu, veidot skolēniem izpratni par minēto nozaru darbību, specifiku un tradīcijām, kā arī popularizēt lauksaimniecības un uzņēmējdarbības profesionālo izglītību.  

Skolēni varēja uzzināt par LLKC darbību un piedāvātajiem pasākumiem skolēniem un jauniešiem, izglītības iegūšanas iespējām un par nosacījumiem, kā  nākamajā gadā piedalīties konkursā “Šodien laukos”. Pasākumu sagatavoja un skolēniem informāciju sniedza Skrundas novada lauku attīstības konsultante Anita Miķelsone.

Informatīvās tikšanās laikā skolēni prezentācijā iepazinās ar tradicionālām un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm, dažādām darbības jomām un uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstības iespējām laukos, par karjeras un izglītības iespējām. Konkrētāk bija iespēja iepazīt un atpazīt Skrundas novada zināmākos lauksaimniekus, uzņēmējus un mājražotājus, kā arī populārākās vietas, kas saistītas ar tūrismu. Klātienē skolēni tikās ar novada jaunajiem uzņēmējiem – rudbāržniekiem Aigu Tomanoviču un Kasparu Upenieku,  uzklausīja viņu stāstus par uzņēmējdarbību SIA “GU” un piemājas saimniecību “Zviedri”. SIA “GU” top noderīgas un brīnišķīgas lietas mazuļiem – cepurītes,  šalles, rumperīši, gaumīgi un stilīgi aksesuāri bērniņiem, ko savā darbnīcā šuj, tamborē un gatavo Aiga. Kasparam jau 7. klasē bijis skaidrs, ka viņš būs inženieris – kāds, vēl nezinājis, bet izmācījies par arhitektu, kam patīk dzīvot laukos un meistarot no koka praktiskas lietas, piemēram, gaļas dēlīšus, apstrādājot tos ar bišu vasku, kokosriekstu eļļu un meklējot jaunas idejas.

Saimniecībā “Zviedri” Aiga un Kaspars audzē smiltsērkšķus 1,4 ha platībā. Šogad sagaidīta pirmā raža, kas novākta ar rokām 2-3 nedēļu laikā. Viens cilvēks, dienā strādājot astoņas stundas, var novākt apmēram 10 kg ogu. Kopā 250 kg ražas pārstrādāti  sulā, sīrupā ar cukuru un ar medu, bet svaigās ogas saldētas. Tas paveikts pašu rokām, par ko ir prieks un gandarījums, jo tapis veselīgs produkts.

Skrundas vidusskolā pasākumā piedalījās 34 skolēni. Viņi uzdeva daudz interesantu jautājumu, labi atpazina pagastu un novada darba darītājus, dalījās ar savu pieredzi un izpratni par dzīvi un darbu laukos, ar lielu interesi uzklausīja jauno uzņēmēju stāstus par viņu ģimenes darbošanos un to, cik dažādi un interesanti var īstenot idejas un ieceres, dzīvojot laukos. Vairākiem skolēniem ir saistība ar saimniekošanu laukos. Viņi bija ieinteresēti un aktīvi strādāja darba grupās, kur bija jāatbild uz sagatavotajiem jautājumiem. Viens skolēns jau izteica vēlmi individuāli piedalīties konkursā  “Šodien laukos”, bet meitenes apņēmās nopietni mājturības stundās apgūt tamborēšanas prasmes, lai pašas arī mēģinātu uzdarināt skaistas lietas.

Skolēnu aptaujas lapa liecināja, ka bijis interesanti, un viņi atzinīgi novērtējuši pasākumu. Skolas vadība arī  ļoti atzinīgi novērtēja pasākumu un izteica vēlmi turpmākai sadarbībai, organizējot informatīvu tikšanos citām klasēm, kā arī dodoties aplūkot novada saimniecības un tikties ar uzņēmējiem un apmeklēt  mājražotājus.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes “Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās” ietvaros.

Anita Miķelsone,

Skrundas novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru