Tālis Grīnbergs izveido uzņēmumu “Woodheart”

Gados jauno Burtnieku novada uzņēmēju Tāli Grīnbergu varam raksturot vienā vārdā – lietaskoks.  Viņa dibinātais un vadītais uzņēmums SIA “Woodheart” 2018. gada aprīlī veiksmīgi īstenoja pirmo LEADER projektu, bet jau  2019. gada jūnijā  uzņēmējs sagatavoja un iesniedza otrā projekta pieteikumu. Kopā ieguldot jauno pamatlīdzekļu iegādē un uzņēmuma modernizācijā 74 tūkst. eiro, sasniegts lielisks rezultāts – radītas 14 jaunas darba vietas.

Kā  savu aroda izvēli un profesionālo izaugsmi  raksturo uzņēmējs?

Tālis Grīnbergs saka: “Darbošanās ar koku notiek jau 20 gadus. Sākot no pamatskolas gadiem, mājās darbnīcā virpoju svečturus un šķīvjus. Piedalījos izstādēs Mazpulcēnos un Burtnieku galerijā A-Z. Arodizglītību apguvu Rīgas Amatniecības vidusskolā. Paralēli jau sāku strādāt galdniecībā, kas deva lielu pieredzi. Pēc kāda laika devos uz Angliju, kur strādāju nelielā koku darbnīcā. Atgriežoties mājās,  ātri uzsāku darbu galdniecībā “MDL studija” Mūrmuižā. Tad sekoja uzaicinājums sākt darbu lielā celtniecības firmā EKERS par galdnieku. Pēc viena gada jau biju šīs galdniecības vadītājs. Šo galdniecību vadīju deviņus gadus, nu tā ir attīstījusies par lielāko galdniecību apkārtnē. Vadīju 15 darbinieku lielu kolektīvu, mūsu galvenais uzdevums bija izgatavot individuālus pasūtījumus.“

Tālis bija izvirzījis mērķi – izveidot savu uzņēmumu! Jaunā uzņēmuma dzimšanas diena ir šī gada 7. februāris. Par uzņēmuma “nišas “ produktu tika izvēlēta logu un dizaina mēbeļu ražošana. Uzņēmums  tika nosaukts par “Woodheart” – koka sirds. Tas raksturo uzņēmēja spēju saskatīt koka unikālo, dabas radīto skaistumu un, pievienojot savu darbu, radošumu un prasmi, izgatavot vērtīgas lietas. Lai uzņēmums varētu uzsākt ražošanu ar pietiekamu jaudu un konkurētspēju, tika nolemts startēt LEADER projektu konkursā. Iegūtais finansējums nodrošināja  jaunā uzņēmuma sekmīgu attīstību un iespēju sasniegt ambiciozus mērķus: uzņēmumā ražot kvalitatīvus un augstvērtīgus koksnes izstrādājumus gan eksportam, gan vietējam tirgum pēc individuāliem pasūtījumiem. Tika iegādāti darba galdi un precīzās kokapstrādes iekārtas. Šobrīd  tiek ražoti koka logi ar augstu siltumnoturību kā arī koka logi ar alumīnija uzlikām no ārpuses, turklāt uzņēmumā ražo  dizaina mēbeles, kāpnes, ārdurvis, kā arī pieejami citi izstrādājumi pēc individuāliem pasūtījumiem. Pie sasniegtā nav jāapstājas, tādu lēmumu pieņēma Tālis un sagatavoju otro LEADER projekta pieteikumu! Par tālākiem attīstības mērķiem uzņēmējs saka: ”Šobrīd uzņēmums ir jau tik tālu attīstījies, ka būtisks ir ne tikai saražotās produkcijas daudzums, bet arī ekoloģiskie aspekti! Nepieciešama darba vides uzlabošana, kā arī izejvielu un produktu racionālas izmantošanas pilnveidošana. Ir jārisina jautājums par  ražošanas procesa atlikumproduktu izmantošanu. Tā kā galdniecības uzņēmuma galvenais atlikumprodukts ir skaidas, tad  tās ir racionāli jāizmanto. Jaunā projekta mērķis ir, iegādājoties nepieciešamās iekārtas, nodrošināt tālāku uzņēmuma attīstību, ražojot augstas kvalitātes izstrādājumus, un būtiski uzlabot darba vidi: samazināt trokšņa līmeni ražotnē,  kļūt par videi draudzīgu uzņēmumu, kas rūpējas par ražošanas atlikumprodukta skaidu tālāku pārstrādi un racionālu izmantošanu.”

Ir uzņemts temps attīstībai. Ceļš nav ne viegls, ne rožains – tam piekritīs ikviens Latvijas uzņēmējs! Ir jātic saviem spēkiem, gudrībai un veiksmei!  Lai vairāk mums lietaskoku!

Daiga Siliņa,

LLKC Valmieras konsultāciju biroja vadītāja

Pievienot komentāru