Valkas novada Lauku ballē pateikti daudzi paldies

GalerijaPrint

Valkas kultūras namā 12. februārī jau trešo reizi notika Lauku balle, kurā gan Valkas novada pašvaldība, gan LLKC Valkas konsultāciju birojs, gan attīstības finanšu institūcija “Altum” un Vidzemes atkritumu apsaimniekotājs ZAOO sveica labākos, atsaucīgākos, darbīgākos lauksaimniekus un arī sakoptāko sētu īpašniekus.

Lauku balles tradīciju iedibināja Valkas novada lauku attīstības konsultante Sniedze Ragže, kura balli organizē ar Valkas novada pašvaldības atbalstu. Šogad pagastu pārvalžu vadītāji tika aicināti izvēlēties tos uzņēmējus, kuriem teikt paldies par darbu un sadarbību. Pateicības saņēma ne tikai lielo zemnieku saimniecību īpašnieki, bet arī lauku uzņēmēji, kuri darbojas kokapstrādes, galdniecības un metālapstrādes jomā, un tie, kuri aktīvi piedalās pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

Kā katru gadu, arī Valkas konsultāciju birojs sveica savus klientus un saka paldies par sadarbību. Pateicības un piemiņas veltes saņēma mūsu ilggadējais klients – Valkas pagasta z/s “Kalnieši”, kurā saimniecības vadību pārņēmusi jaunā paaudze, meita Inese un dēls Jānis Anžes, un veiksmīgi turpina vecāku iesākto. Attīstot graudkopības nozari, viņi plāno veikt nopietnas investīcijas graudu pirmapstrādē. Tomēr īpašais paldies viņiem tika par semināra – lauku dienas dalībnieku uzņemšanu pagājušajā gadā. Savukārt paldies par sadarbību no Valmieras konsultāciju biroja saņēma viņu ilggadējais klients – z/s “Aizupes”, kas darbojas piena lopkopībā un arī ir ceļā uz saimniecības nodošanu jaunā saimnieka rokās. Ērģemes pagastā, kurā ir visvairāk lielu un stipru saimniecību, ir vairāki mūsu klienti, bet šogad īpaši izcēlām visilggadīgākos klientus z/s ”Labārti”, tās saimnieku Dzintaru Jurševski, kurš vada piena un graudu saimniecību, un z/s ”Baltupes” saimnieku Valdi Miķelsonu, kurš saimniecībā, atsakoties no jaunlopu nobarošanas, pilnībā pārgājis uz graudu ražošanu, un to dara ar lielu rūpību. Valkas biroja ilggadējais klients Kārlis Krastiņš, z/s ”Strazdiņi” īpašnieks, šogad tika īpaši izcelts par meklējumiem saimniecības attīstībā, jo viņš pagājušajā gadā veiksmīgi uzsāka mājražotāja gaitas, pārstrādājot savas audzētās kaņepju sēklas. Vijciema pagastā mūsu ilggadējais klients ir Mārtiņš Simsons, kurš saimnieko no tēva mantotajā saimniecībā “Jaunpunģi” un veic lielus ieguldījumus piensaimniecības attīstībā, bet z/s ”Ziediņi” labprāt uzņem interesentus, kuri vēlas iepazīties ar zemeņu, aveņu, tomātu audzēšanu un apskatīt vairāk nekā 500 rožu, kuras priecē ar savu krāšņumu. Vēl paldies saņēma arī atsevišķi cilvēki par sadarbību, īpaši gribētos izcelt Sandru Pilskalni, kura iepriekš strādāja par Kārķu pagasta lauku konsultanti, kura pati organizē daudzus interesantus pasākumus un joprojām aktīvi sadarbojas ar Valkas konsultāciju biroju.

Lauku balle jau nav tikai sveikšana un labāko cildināšana, bet arī lieliska atpūta. Lauku cilvēki prot gan strādāt, gan atpūsties, un, ja vēl pasākumā kā muzikanti un vakara vadītāji uzaicināta grupa “Tandēms trijatā”, kurā muzicē mūsu bijušais kolēģis un vijciemietis Mārtiņš Pružinskis, tad pasākums ir izdevies godam.

Valda Empele,

LLKC Valkas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru