Varakļānu novada skolēni izzina uzņēmējdarbības iespējas laukos

GalerijaPrint

Lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos, LLKC Madonas birojs divās Varakļānu novada skolās – Varakļānu vidusskolā un Murmastienes pamatskolā  –  organizēja informatīvās  dienas. Skolēni apmeklēja arī  novada saimniecībās, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo  sabiedrību “Viļāni”, kā arī skolu  6.-9. klašu  skolēni maijā devās izzinošā izbraukuma seminārā, apmeklējot karjeras izaugsmes pasākumu Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas  struktūrvienību tepat, Madonas novada Barkavas pagastā.

Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas skolēni 30. maijā devās uz LPKS “Viļāni”, kur mūs laipni uzņēma tās valdes priekšsēdētāja Aija Kiserovska. Lai skolēniem rastos priekšstats par LPKS “Viļāni” tapšanas vēsturi un darbību pašreiz, par ražošanas, fasēšanas iekārtām un darbības virzieniem, tika demonstrēta filma par Viļānu kooperatīvu, kuru skolēni noskatījās ar interesi. Aija Kiserovska  skolēniem pastāstīja par kooperatīva darbību, par nodarbināto skaitu un dalījās ar spilgtākajiem mirkļiem kooperatīva  pastāvēšanas gados.

LPKS „Viļāni” ir 100% Latgales piena ražotāju uzņēmums.  Kooperatīvs apvieno mazos un vidējos piena ražotājus. Kooperatīvs dibināts jau 1993. gadā, bet tā atdzimšana aizsākās 2009. gada nogalē, kad sabiedrībai tika nomainīts valdes priekšsēdētājs. Dažu gadu laikā kooperatīvs kļuvis par nopietnu tirgus spēlētāju un uzticamu sadarbības partneri gan saviem biedriem, gan tuvākiem un tālākiem uzņēmējiem. Kooperatīva lielākā vērtība ir tā uzticīgie biedri, darbinieki un sadarbības partneri. Aija Kiserovska uzsvēra, ka  kooperatīva misija ir piedāvāt Viļānu apkārtnes, Latgales un arī Latvijas iedzīvotājiem bioloģiskus, kvalitatīvus piena produktus, kas līdzinās tiem, ko kādreiz zemnieki gatavojuši katrs pats savās saimniecībās. Pierādīt, ka arī Latgalē iespējams saražot mūsdienu prasībām atbilstošus piena produktus. Ja skatās nākotnē, Viļānu kooperatīvs cenšas attīstīt ražošanu, lai tā ražotie piena produkti būtu  atpazīstami ne vien vietējā mērogā, bet arī Latvijā – piena produkti, kas reprezentē Viļānus Latgalē un Latgali Latvijā. Lepns latgaliskuma piemērs. LPKS “Viļāni” valdes priekšsēdētāja pieskārās arī kooperatīva mērķiem: attīstīt un  paplašināt ražotni, iegādāties jaunas tehnoloģijas, sakārtot rūpnīcas teritoriju un attīstīt tūrisma centru. Produkti – paplašināt esošo produktu portfeli un attīstīt jaunus produktus. Tirdzniecība – paplašināt tirdzniecības tīklu, lai “Bryunaļas” piena produkti atrodami arī bioloģisko veikaliņu plauktos un nākotnē būt pieejami arī lielveikalu plauktos pie bioloģiskās vai mājražotāju pārtikas.

Šajā pasākumā skolēniem bija iespēja izbaudīt Viļānu kooperatīva  saražotās produkcijas garšas, jo skolēniem tika noorganizēta dažādu sieru, sviestu, dažnedažādu jogurta degustācija, arī bija iespēja piedalīties konkursā, kur balvās bija bioloģiski ražotie sieri. Skolēni aktīvi piedalījās konkursā un arī ieguva daudz balvu. Viņi varēja izmantot iespēju un bildēties pie Viļānu kooperatīva simbola – Brūnaļas.

Tālāk braucām skatīties, kā saimnieko Varakļānu novada zemnieki. Varakļānu novada Varakļānu pagasta “Ābelēs” saimnieko zemnieku ģimene – Jeļena Grudule un Andris Kupčs ar bērniem. Jeļena Grudule izrādīja skolēniem savu skaisto, lielo ziemas puķu “plantāciju”, augļudārzu,  siltumnīcu, vasaras un  rudens aveņu lauku, zemeņu stādījumus, piemājas dārza stādījumus. Skolēniem bija iespēja redzēt, cik viss ir skaisti veidots un rūpīgi kopts. Bērniem bija iespēja redzēt vienkopus daudzus kultūraugus un mēģināt atpazīt. Tālāk visi devāmies apskatīt saimniecības dzīvniekus. Vispirms apskatījām piena un gaļas liellopus, redzējām, cik droši un pieradināti tie ir. Tad devāmies skatīties,  kas tiek turēts liellopu fermā. Protams, vasarā liellopi ganās ganībās, bet skolēniem bija iespēja apskatīt dažādu šķirņu trušus un vistas, kuri tīri labi jutās fermā. Mūs visus pārsteidza,  ar kādu izdomu iekārtota ferma: tajā tiek turētas piena govis ar saviem teļiem, vistas, truši. Fermā ir labiekārtots ofiss un atpūtas istabiņa, ierīkota apkure.  Skolēni varēja redzēt, kā dzīvo izdomas bagāti zemnieki – paši visu iekārto un izremontē, viss gaumīgs, tīrs un sakopts. Vēlam zemnieku ģimenei – lai daudz daudz spēka, izturības un  izdošanās, īstenojot visus projektus un ieceres. Lai spēks gan zemniekiem, gan viņu jaunajai paaudzei!

Skolēniem bija iespēja 8. maijā  apmeklēt Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības karjeras izaugsmes dienu, kur piedalījās arī vairākas citas novada skolas. Skolēniem bija iespēja darboties vairākās darbnīcās. Koledžas skolotāju kolektīvs un arī audzēkņi bija pacentušies un interesanti, ar lielu atbildības sajūtu novadīja pasākumu, pastāstīja par izglītības iespējām Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā, uzsverot, ka mācīties savā  novadā var gan pēc pamatskolas beigšanas, gan vēlāk papildinot savu izglītību ar Barkavā piedāvātajām mācību iespējām. Varakļānu novada jaunieši ir ieinteresēti Barkavas arodskolas piedāvātajās mācību  programmās. Paldies Varakļānu novada skolu vadībai un skolotājiem, kuri  atbalstīja sadarbību, kā rezultātā varējām sekmīgi īstenot šo lauksaimniecības nozari popularizējošo pasākumu. Paldies lauku uzņēmīgajiem cilvēkiem, kuri  papildus iedvesmoja skolēnus ar savu praktisko pieredzi, motivēja mācīties un īstenot savu mērķi, palikt saimniekot laukos!

Lai Varakļānu novada skolēniem un skolotājiem jauks un ražīgiem lauku darbiem piepildīts vasaras brīvlaiks!

Pasākumi notika VLT aktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Anita Briška,

LLKC Madonas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru