Vidzemes mazpulcēni šogad tikās Liepupē

Oktobra vidū Salacgrīvas novada Liepupes vidusskola pulcēja mazpulcēnus no Vidzemes novadiem ikrudens projektu forumā. Liepupē tikās aptuveni simts skolēnu no 18 novadiem.

Tikšanās reizē rīta pusē mazpulcēni kopā ar saviem pedagogiem bija iekārtojuši galdus savas saražotās produkcijas tirdziņam. Te bija gan dažādi rokdarbi un pērļu rotas, gan dažādi konservējumi, gan dzīvi truši. Tirgu ar savu produkciju papildināja maiznīca „Lielezers”, z/s „Reķi” ar āboliem un ābolu sulu, kā arī stādaudzētava „Krogzeme”. Maiznīca „Lielezers” katram mazpulkam dāvināja spēka maizes klaipiņu. Pasākuma atklāšanā viesus uzrunāja  gan Liepupes mazpulka vadītāja Baiba Mantiņa, gan Liepupes vidusskolas direktore Arta Rubeze, gan Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Viņš sacīja: „Latvijā daudziem patīk stumdīt mākoņus. Reizēm arī to vajag, bet jūs esat tie, kuri zina – mēs stāvam uz zemes, un tā ir bagāta zeme, kur sakņoties mūsu tautai”.Pasākuma dalībniekus ar priekšnesumiem iepriecināja Liepupes mazie dziedātāji ar skolotāju Solveigu Boku, skolas teātris un režisore Inese Broka bija iestudējuši  izrādi par sakņu dārza sargu. 

Ap pusdienas laiku sākās foruma nozīmīgā daļa – savu šogad īstenoto projektu prezentēšana un aizstāvēšana. Projekta vērtēšanā piedalījās žūrija: speciālisti no LLKC Limbažu nodaļas – vadītājs Aigars Legzdiņš, speciālistes Brigita Skujiņa un Zaiga Blaua, Vidzemes lauku partnerības priekšsēdētāja Līga Magone un Latvijas Šķirnes trušu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ineta Fogele. Projekti bija dažādi – gan izvēlētās tēmas, gan ieguldītais darbs projekta sagatavošanā, gan prasme prezentēt. Projektu vērtētāji gan uzdeva jautājumus, gan arī pastāstīja par pieļautajām kļūdām.

Pēc prezentācijām projektu vērtētāji ar pedagogiem pārrunāja skolēnu paveikto un izteica priekšlikumus turpmākam darbam. Pasākumu atbalstīja gan Salacgrīvas, gan Limbažu novadu pašvaldības, gan AS „Brīvais vilnis” un z/s „Reķi”. Par piemiņu šim pasākumam skolas dārzā tika iestādīta stādaudzētavas „Krogzeme” ābelīte. Foruma laikā mazpulcēniem bija iespēja apmeklēt Mihauzena muzeju, kas šo apmeklējumu foruma dalībniekiem dāvināja.

Zaiga Blaua,

LLKC Limbažu nodaļas lauku attīstības speciāliste

Pievienot komentāru