Pieredzes apmaiņas braucieni

Noticis LLKC Madonas konsultāciju biroja rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).

LLKC Zivsaimniecības sadarbības tīkls novembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Poliju.

LLKC Jelgavas nodaļa rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu, lai iepazītu mūsdienu piekrastes zvejniecību, privāto un valsts nozīmes ezeru apsaimniekošanu un zivju audzēšanas pieredzi Engures un Tukuma novadā.

Liepājas puses piekrastes un nēģu zvejnieki 3. novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Saulkrastu un Carnikavas novadu, iepazīstoties ar zvejniecības un zivju apstrādes tradīcijām.

LLKC Rēzeknes nodaļa rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu “No dīķu ierīkošanas līdz zivju kūpināšanai” uz zemnieku saimniecību “Kalves” Kūku pagastā. Pasākums tika organizēts ar mērķi gūt praktisku pieredzi zivsaimniecības nozarē praktizējošā saimniecībā.

LLKC Gulbenes nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu “Dīķu apsaimniekošanas un zivju audzēšanas pieredze Latgales reģionā”. Krietns interesentu pulks devāmies ciemos uz trīs dažādām saimniecībām Sēlijas un Latgales novados.

Lapas