Beverīnas novads

Informatīvais seminārs Brenguļu pag. | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku uz meža apsaimniekošan

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Beverīnas novads | Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu

06.03.2019. plkst. 14.30, Beverīnas novada Brenguļu pagasta „Kaimiņos”, Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Plānotā darba kārtība:

Trikāta | Pieredzes brauciens mājražotājiem ''Mājražošanas uzņēmumu attīstība un uzņēmējdarbības aktivitāšu dažādošana''

SIA "LLKC" Cēsu nodaļa 6. jūnijā rīko pieredzes braucienu mājražotājiem.

Braucienam obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 30. maijam. Braucienam pieteikties Cēsu konsultāciju biroja vadītājai Dacei Kalniņai mob. 29330807 vai raksot dace.kalnina@llkc.lv.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu.

09.01.2018. plkst. 11.00, Beverīnas novada Brenguļu pagasta „Kaimiņos”, informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa 3.kārtai. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Informatīvs seminārs Beverīnas novadā - Aktualitātes meža īpašniekiem. ES atbalsts.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. Konsultācijas, ES atbalsts mežu īpašniekiem. ES atbalst mežu
īpašniekiem,rezultāti 4 iepriekšējās kārtās. Dokumentācija projektus noslēdzot. Kā rīkoties mežu īpašniekiem,
apsaimniekojot savus īpašumus, izvērtējot piedāvājumus no firmām par īpašuma apsaimniekošanu. Diskusijas un atbildes uz
autājumiem

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, 3.mācību diena Valkas un Valmieras nodaļām

2017.gada 4.oktobrī pl.10:00, saieta namā "Depo", Trikātas pagastā notiks VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" mācību trešā diena.
galvenie temati: publiskā runa, prezentēšanas prasmju pilnveidošana.
Uzņēmēja pieredze izlolojot savu biznesa ideju, Trikātas pagasta uzņēmums "R chocolate"

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai Valmierā

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības vecināšanai macību pirmā diena-

15.09.17 no 10.30- 17.00 Beverīnas novadā, Trikātas pagastā - Saietu namā Depo
Programmā:
Personiskā misija, vīzija, mērķi. Teorija. Praktiskais uzdevums.
Biznesa misija, vīzija, mērķi un to kolerācija ar personiskajiem.Teorija. Praktiskais uzdevums.
Stratēģija. Ko tas nozīmē? Kā uzsākt darbu pie stratēģijas izveides. Teorija. Praktiskais uzdevums.

Lektore:Māra Špicberga (Biznesa vadības trenere,mentore)

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.mācību diena Valkas un Valmieras nodaļām

2017.gada 20.septembrī pl.10:00, Saieta namā Depo, Trikātas pagasta, Beverīnas novadā notiks otrā mācību diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai "
Mācību dienas temati:
Uzņēmējdarbības pamati,(uzņēmējdarbības formas, t.sk.sociālā uzņēmējdarbība u.c.)Resursi un grāmatvedība – analīze,izmaksas, grāmatvedības pamati
Biznesa plāns kā idejas attīstībaspamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)
Finanšu plānošana –ieņēmumu/izdevumu aprēķināšana, naudas plūsmas sastādīšana.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai ,1.mācību diena Valkas un Valmieras nodaļām

15.septembrī pl. 10:30, Saieta namā Depo, Trikātas pagasta , Beverīnas novadā notiks VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" pirmā mācību diena.
Lektore : Personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmuma "JARDI" Biznesa vadības trenere,mentore Māra Špicberga.
Pirmās mācību dienas temati:
Personiskā misija, vīzija, mērķi.Teorija. Praktisks uzdevums.
Biznesa misija, vīzijia, mērķi un to korelācija ar personiskajiem. Teorija. Praktisks uzdevums

Lapas

Subscribe to RSS - Beverīnas novads