Beverīnas novads

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai , informatīvā diena Valkas un Valmieras nodaļām

2017.gada 6.septembrī pl. 10:00, Valkas un Valmieras nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem Beverīnas novada Trikātas pagasta Saieta namā “Depo” uz informatīvo dienu “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”
programmā:
informācija par pasākumu un plānoto mācību programmu
iepriekšējo gadu dalībnieces pieredze
pieteikumu aizpildīšana dalībai mācībās

Lauka diena ķiploku audzētājiem

LLKC aicina apmeklēt izmēģinājuma “Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā” lauku dienu.

Lauku diena notiks 11. jūlijā zemnieku saimniecībā “Skujiņas” Beverīnas novadā. Lauku dienā varēs iegūt informāciju par ķiploku slimībām un to ierobežošanas iespējām, tiks apspriestas aktualitātes ziemas ķiploku audzēšanā un nezāļu ierobežošanā. Notiks izmēģinājuma lauku apskate un uzklausīta saimniecības pieredze ziemas ķiploku audzēšanā.

Valmieras KB lauka izmēģinājums- seminārs, "Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā"

2017.gada 11.jūlijā pl.11:00, Beverīnas novada, Trikātas pagasta z/s"Skujiņas"notiks Valmieras KB organizētais lauka izmēģinājums- seminārs, "Ķiploku kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā"
Temati: Ķiploku slimības un to ierobežošanas iespējas,
Aktuālākais par ziemas ķiplokuaudzēšanu un nezāļu apkarošanu
Izmēģinājuma lauku apskate.Saimniecības pieredze ziemasķiploku audzēšanā.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajā seminārā Kauguros 22.martā

22.03.2017. plkst. 14.30, Beverīnas novada Kauguru pagasta Kauguru kultūras namā
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Plānotā darba kārtība:

Aktualitātes nodokļu grāmatvedībā

Valmieras nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Aktualitātes nodokļu grāmatvedībā

Norises vieta: “Saieta nams Depo”, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731
Datums: 24.11.2015 plkst.10.00
Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa -fiksētā nodokļa režīma maksātājiem un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem

Informatīvs seminārs Beverīnas novadā - Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts-palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Biežāk uzdotie jautājumi par ES atbalsta pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Ķēniņa Tālivalža svētki

TRIKĀTĀ 4.jūlijā
Dienas norise:
no plkst. 13:30 parkā pie ķēniņa Tālivalža pieminekļa
- Loka šaušana
- 14:30 šķēršļu skrējiens „Tālivalža taka” ar dubļu elementiem pāri Abulam
-16:00 koncerts – dzied dziesminieks Uldis Kākulis, Abulmalas retrokapela, Trikātas vīru ansamblis
- Aktivitātes bērniem
-Tālivalža iecienītās zupas vārīšana un baudīšana
- 17:15 senioru deju kolektīvi iedejo svētku gaisotni un dodas svētku gājienā uz pilskalna estrādi

Lapas

Subscribe to RSS - Beverīnas novads