Dobeles novads

Informatīvs seminārs Dobeles nov.| Dabas vērtības. Meža aizsardzība. ES atbalsts meža īpašniekiem. Cirsmu izsoles. Bezmaksas konsultācijas

Dabas vērtību apzināšanās. Mikroliegumi, to nozīme un izveide. Meža aizsardzība (slimības, kaitēkļi, dzīvnieku postījumi, dabas katastrofas). ES atbalsts meža īpašniekiem mežaudžu atjaunošanā pēc dabas katastrofu postījumiem. Pieejamās apmācības un konsultācijas meža
īpašniekiem LAP (2014.- 2020.)ietvaros. Cirsmu novērtēšana. Meža inventarizācija. Cirsmu pārdošana izsolē.

Lapas

Subscribe to RSS - Dobeles novads