Dundagas novads

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu no 2017. gada 1. februāra līdz 1. martam

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 1. martam

Sludinājuma kopsumma: 571 668,04 EUR

Slīteres Ceļotāju dienas

Šogad, 4. un 5. jūnijā Dundagas novadā, Slīteres Nacionālajā parkā un Lībiešu krastā jau 7.gadu pēc kārtas notiks Slīteres Ceļotāju dienas / Šlītõr Riekmīed pǟva. Iekrāso vasaras raibumus Šlīteres Undžavas mežos! Ar pulcēšanās centru pašā nacionālā parka sirdī – Šlīteres senās pusmuižas un bākas teritorijā.

Kolkā informatīvs seminārs par ES fondu atbalsta pasākumiem zivsaimniecībā

Aicinām 4.aprīlī Kolkas Tautas namā plkst. 15:00 uz informatīvu semināru "Zivsaimniecības attīstības iespējas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda 2014.- 2020. gada plānošanas periodā".
Semināra tēmas: atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai 2014. - 2020. gadā; 2016. gada zivsaimniecības attīstības iespējas vietējā rīcības grupā - biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”; Atbalsta iespējas piekrastes uzņēmējdarbības uzsākšanai, dažādošanai un sezonalitātes mazināšanai.

Dundagā informatīvs seminārs lauksaimniekiem

LLKC Talsu nodaļa Dundagā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem par 2016.gada aktualitātēm.
Seminārs notiks 23.martā plkst.10:00 Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagā.
Galvenās tēmas: aktualitātes no Lauku atbalsta dienesta; Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana elektroniskā un papīra formātā; demonstrējums par Lauku bloku elektronisku precizēšanu; Informācija par LEADER pieejas pasākumiem

Lauku attīstības programmas aktualitātes

LLKC Talsu nodaļa 18.martā aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīvo semināru "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem". Seminārs notiks Dundagas pilī, Pils ielā 14, Dundagā.

Galvenās tēmas:
- Valsts Vides dienesta aktualitātes lauku uzņēmējiem, Mēslu krātuves;
- Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras jaunākā informācija;
- Tiešie maksājumi 2015.gadā;
- Jaunā lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam;
- Valsts subsīdiju aktualitātes 2015.gadā.

Lapas

Subscribe to RSS - Dundagas novads