Ilūkstes novads

Daugavpils | LLKC Daugavpils KB organizē BDUZ mācības

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 22. un 29. maijā organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020. gada pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.

Ilūkste | Informatīvs seminārs "Aktualitātes lauku uzņēmējiem"

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru Aktualitātes lauku uzņēmējiem.
Semināra norises vieta: Brīvības iela 12 (Kultūras centrs), Ilūkste
Semināra sākums plkst. 10:00

Semināra programma:
1. Aktualitātes par izmaiņām tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem 2018.gadā
2. Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātes
3. Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātes
4. Izmaiņas nodokļu sistēmā, kas saistošas lauksaimniecībā strādājošiem
5. ALTUM atbalsta programmas lauksaimniekiem

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads | Mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Ilūkstē 

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2018.gada 19.-20.martā viesu namā “Dzintari”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447 organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Seminārs Ilūkstes novadā. Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas, meža sertifikācija.

Latvijas Mežu sertifikācijas padome piedāvā semināru " Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas.
Biotopu kartēšanas process Latvijā. Sabiedrības interešu ievērošana. Meža sertifikācija."

Seminārs ir bezmaksas

Norises vieta: Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Dabas parka “Dvietes paliene” informācijas centrā “Gulbji”
Informācija un pieteikšanās: Bebrenes pagasta pārvaldē 20219770, 65407909 vai 25414008

LLKC Daugavpils KB organizē BDUZ mācības

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs 19. un 26. septembrī organizē BDUZ (Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos) mācības. Mācībās piedalīsies tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. - 2020. gada pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", un, ja ir uzņemtas saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā.

Mājražotāju un amatniekus tirdziņš „Dabas koncertzāles” norises laikā Dvietes palienē

17. jūnijā no plkst.18.00 līdz pusnaktij Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Dvietes palienē notiks vērienīgs pasākums – vides mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle”. Tā kā uz pasākumu ieradīsies tūkstoši interesentu no visas Latvijas, bet organizatori apzināti neplāno iekārtot ēstuves pasākuma vietā, Bebrenē, kas ir 3 km attālumā no tās, no plkst. 14.00 tiks organizēts tirdziņš, kuram aicinām pieteikties mājražotājus un amatniekus.

Eiropas dabas un nacionālo parku diena 2017 Dvietē

Dabas aizsardzības pārvalde un Dvietes senlejas pagastu apvienība 24. maijā plkst. 11:00 Dvietes senlejas informācijas centrā "Gulbji" organizē Eiropas dabas un nacionālo parku dienai veltītu pasākumu.

Programmā: prezentācijas, praktiskas un izzinošas aktivitātes par sekojošām tēmām:

• Saskaitīt, lai saglabātu (dabas skaitīšana)
• Apsaimniekot, lai saglabātu (mežu apsaimniekošana)
• Atbalstīt, lai saglabātu (postījumi, ierobežojumi un kompensācijas)
• Rīkoties, lai saglabātu (atkritumu šķirošana un pārstrāde, otrreizējā izmantošana)

Ilūkstes novada Dvietes pagasta Paula Sukatnieka mājā „Apsītes” tiek rīkots izglītojošs seminārs

2017.gada 9.februārī plkst.11:00

Ilūkstes novada Dvietes pagasta Paula Sukatnieka mājā „Apsītes” tiek rīkots izglītojošs seminārs
1. Būtiskais Vīnogu audzēšanā Latvijas apstākļos (integrētās Audzēšanas Skola. www.ias.lv I.Gaile)
2. Aktualitātes graudaugu, rapša, pupu un dārzeņu audzēšanā (Augu Aizsardzības Serviss. G.Gulbis, L.Kazāka)

Lapas

Subscribe to RSS - Ilūkstes novads