Kuldīgas novads

"Pavasara tirdziņš", pasākuma "Lido zivis Kuldīgā" ietvaros

“Pavasara tirdziņš”, notiks sestdien, 30. aprīlī, no plkst. 11.00 - 16.00 pasākuma “Lido zivis Kuldīgā” ietvaros.
Tirdziņā var piedalīties amatnieki, amatu pratēji, tautas lietišķās mākslas studijas, mākslinieki un individuālie meistari, ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotāji, našķu un saldumu tirgotāji.

Papildus informācija pie “Pavasara tirdziņa” organizatores Baibas Pirtnieces e-pastā: baiba.pirtniece@kuldiga.lv vai pa tālruni +371 26603289.

Informatīvais seminārs ''ES un Valsts normatīvo aktu izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu'' Kuldīgā

SIA LLKC Kuldīgas nodaļa 23.03.2016 organizē informatīvo semināru lauksaimniekiem. Tēma: ES un Valsts normatīvo aktu izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Norises laiks: no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30

Vairāk informācijas pie SIA LLKC Kuldīgas biroja uzņēmējdarbības konsultantes Lindas Dūdiņas-Hoieres, mob.t. 29147935 un Kuldīgas nodaļas lauku attīstības konsultantes Ineses Blūmas, mob.t. 27842035

Kuldīgā apmācības zināšanu atjaunošanai 2 reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem Kuldīgā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Kuldīgas KB organizē apmācības zināšanu atjaunošanai 2 reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.

Apmācības notiks 02.03.2016. plkst. 10.00, Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Daiga Mellere, mobilais 20264175, e-pasts daiga.mellere@llkc.lv.

Informatīvs seminārs Kuldīgā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas

Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti 1. pieteikšanās kārtā. Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaiņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Kuldīgas KB organizē apmācības zināšanu atjaunošanai 2 reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai un uzsākta pamatapmācība 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai.

Apmācības notiks 11.02.2016. plkst. 10.00, Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas novads SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", Daiga Mellere, mobilais 20264175, e-pasts daiga.mellere@llkc.lv.

Kuldīgas Katrīnas kauss 2016

"Kuldīgas Katrīnas kauss" notiks 2015. gada 16. janvārī plkst. 16.00 Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.
Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas nodaļa, sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas Domi, LVS, SK Katrīna un EAP.
Sacensībās piedalās uzaicinātie ārzemju sportisti un Latvijas vieglatlēti.

Nāciet un atbalstiet Latvijas labākos sportistus un ārzemju viesus! Ieeja brīva

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads