Liepāja

LLKC Liepāja | 18. augusts - pieredzes apmaiņas brauciens par integrēto augu aizsardzības sistēmu augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Liepājas birojs piedāvā vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu
«Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu» (grupas Nr. LLKC03Lp09-L)

Datums: 2020. gada 18. augusts.

Brauciena laikā apmeklēsim četras lieliskas zemnieku saimniecības, kas ļauj iepazīt, izzināt un paņemt savai saimniecībai labāko integrētās saimniekošanas pieredzi:

LLKC Liepāja | 25. augusts - pieredzes apmaiņas brauciens par bioloģiskās saimniekošanas pieredzi un pievienotās vērtības palielināšanu

!!! 25. augustu un 26. augustā grupas ir PILNAS. Aicinām izmantot citas mūsu piedāvātas iespējas.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas birojs piedāvā vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu
"Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas".

Liepāja | 30. jūlijs - seminārs "Sistēmas (HACCP) pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos"

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas birojs piedāvā semināru "Sistēmas (HACCP) pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos"*

Datums un laiks: 2020. gada 30. jūlijā plkst. 10:00 (sākums).

Norises vieta: LLKC Liepājas biroja mācību telpās, Bāriņu iela 15 (2. stāvs), Liepāja.

Liepāja, 11. aprīlis | Lielais lieldienu svētku mājražotāju un amatnieku tirgus

Lieldienu sestdienā 11. aprīlī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 Rožu laukumā Liepājā tiek organizēts lielais svētku mājražotāju un amatnieku tirgus.

Biedrība ETNO Liepāja aicina Svētku tirdziņā pieteikties amata meistarus un mājražotājus no visiem Latvijas novadiem. Saražotos darinājumus un produkciju amatniekiem būs iespēja piedāvāt liepājniekiem un pilsētas viesiem. Tirdziņam tiek aicināti pieteikties dažādi tirgotāji ar interesantu un pašu saražotu preču klāstu.

Aicinām amatniekus un tirgotājus pieteikties dalībai “Līvas ciema svētku” Līvas tirgū Liepājā

23. un 24. maijā Liepājā norisināsies lielākais tradicionālās kultūras notikums Kurzemē – “Līvas ciema svētki”. Aicinām Latvijas un citu valstu amatniekus, māksliniekus, tirgotājus, pārtikas ražotājus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus līdz 2020. gada 3. aprīlim pieteikties dalībai Līvas tirgū, kas ir “Līvas ciema svētku” neatņemama sastāvdaļa.

LLKC Liepāja | PĀRCELTS | Saimniecību apmeklējums piena un gaļas lopkopībā uz Saldus un Kuldīgas novada saimniecībām

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 vīrusa dēļ, SIA "Latvijas lauku konsultāciju centrs" uz laiku līdz 14. aprīlim atceļ visus plānotos seminārus, mācības, braucienus.

Arī šīs mācības tiek atceltas. Par noteiktiem mācību datumiem tiks paziņosts atsevišķi un ja kopumā interesē šī tēma, tad piesakaties jau tagad, lai varam sniegt individuāli informāciju par jauniem mācību datumiem.

========

LLKC Liepāja | PĀRCELTAS | Apmācības "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopībā). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai"

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 vīrusa dēļ, SIA "Latvijas lauku konsultāciju centrs" uz laiku līdz 14. aprīlim atceļ visus plānotos seminārus, mācības, braucienus.

Arī šīs mācības tiek atceltas. Par noteiktiem mācību datumiem tiks paziņosts atsevišķi un ja kopumā interesē šī tēma, tad piesakaties jau tagad, lai varam sniegt individuāli informāciju par jauniem mācību datumiem.

====

Lapas

Subscribe to RSS - Liepāja