Ozolnieku novads

Kursi aitkopības ganāmpulku pārraugiem Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 14., 15. un 21. decembrī organizē trīs dienu jaukta finansējuma (ES un dalībnieku finansējums) mācību grupu aitkopības nozarē. Mācībās tiks nodrošinātas 50% praktiskās nodarbības.  Mācību pirmās divas dienas notiek LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākuma  “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Mācību tēma “Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana”. Tēma papildināta ar dzīvnieku audzēšanas ekonomiskiem jautājumiem.

Apmācības AAL lietotāju apliecības iegūšanai Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot augu aizsardzības līdzekļus).

Apmācības tiek organizētas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”.

Kursi pārrauga darba tiesību iegūšanai Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 15., 16. un 24. novembrī organizē trīs dienu jaukta finansējuma (ES un dalībnieku finansējums) mācību grupu dzīvnieku pārraudzībā B metodes pārrauga (vienā ganāmpulkā) darba tiesību iegūšanai gaļas šķirņu ganāmpulkos.

Pirmā mācību diena notiks LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Nodarbību sākums 15. novembrī plkst. 9.30.

Dalībnieku mācību maksa 70,00 eiro (t. sk. PVN) no cilvēka, kas ietver arī eksāmena izmaksas. Lūdzam ieinteresētās personas zvanīt uz zemāk norādītajiem tālruņu numuriem precīzākas informācijas saņemšanai

Informatīvs seminārs Ozolnieku nov. Salgales pag. – Aktualitātes meža apsaimniekošanā

Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem Lauku attīstības programmas (2014.–2020. g.) ietvaros. ES atbalsts meža īpašniekiem. Atskats uz otro kārtu. Gaidāmā nākamā kārta. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi. Darba drošība veicot mežsaimnieciskos darbus. Diskusija, atbildes uz jautājumiem.

Džoela Viljama seminārs par laukaugu audzēšanu

Notiks seminārs “Kā, gudri saimniekojot, var samazināt pesticīdu lietošanu laukaugu audzēšanā”, kuru vadīs lektors Džoels Viljams no Lielbritānijas.

Turpinot pagājušā gada nogalē uzsākto sadarbību ar lektoru Džoelu Viljamu, LLKC   6. oktobrī atkal organizē šādu semināru. Šoreiz lektors sniegs padomus, kā samazināt herbicīdu, fungicīdu un insekticīdu lietošanu konvencionālajā lauksaimniecībā.

Semināra mērķis:

Mācības par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem Ozolniekos

LLKC, Ozolniekos, tiks rīkotas vienas dienas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem [1]par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2016. gada 30. augusts plkst. 10.00 līdz ~16.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Informatīvs seminārs Ozolniekos - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 2. kārta, dokumentācijas sagatavošana (meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums) Kas jādara „zem svītras” palikušajiem iepriekšējā pieteikšanas kārtā. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas.

Lauku diena augkopībā demonstrējumu saimniecībās Ozolnieku novadā

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros tiek rīkota Lauku diena ar tēmu ''Kartupeļu kaitīgo organismu ierobežošana integrētā augu aizsardzībā'' šī gada 28. jūlijā Ozolnieku novada, Salgales pagasta saimniecībā ''Amoliņi''

Vairāk informācijas: Māris Narvils, tālr. 29609943

Lapas

Subscribe to RSS - Ozolnieku novads