Rēzeknes novads

Rēzekne | Informatīvais seminārs "Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem"

Dažādie vēstījumi par gaidāmajām izmaiņām nodokļu sfērā saimnieciskās darbības veicējiem radīja pamatotu satraukumu. Nu gan ir ieskicējušies saprotamāki un loģiskāki risinājumi. Arī attiecībā uz to, kas gaidāms Lauku attīstības programmas un citos atbalsta pasākumos, ir ieviesta zināma skaidrība.

Rēzekne | Informatīvais seminārs "Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem"

Dažādie vēstījumi par gaidāmajām izmaiņām nodokļu sfērā saimnieciskās darbības veicējiem radīja pamatotu satraukumu. Nu gan ir ieskicējušies saprotamāki un loģiskāki risinājumi. Arī attiecībā uz to, kas gaidāms Lauku attīstības programmas un citos atbalsta pasākumos, ir ieviesta zināma skaidrība.

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, zemes vienības nr. 78740060097 | Izglītojošais seminārs "Ilgtspējīga meža apsaimniekošana."

Tiks izklāstīta informācija par konsultāciju pasākuma aktivitātēm, par aktualitātēm no VMD, par pieejamam apmācībām un meža apmeklējumiem meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem, par meža dzīvnieku postījumu identificēšanu un jaunaudžu aizsardzību no dzīvnieku postījumiem, kā arī par mežaudžu raksturojošo radītāju praktisko noteikšanu un robežu identificēšanu. Iepriekšēja pieteikšanas uz semināru ir obligāta!

Rēzekne | Informatīvais seminārs "Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļa aicina Rēzeknes novada iedzīvotājus uz informatīvu semināru ”Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana”, kas norisināsies 2020.gada 28.oktobrī plkst. 10:00 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a.

Rēzekne | Sēņošanas pārgājiens dabas lieguma “Lubāna mitrājs” mežos

Rudens elpu un smaržu jau var just gaisā un rudens ir īstākais laiks, lai dotos mežā!

19. septembrī, sestdienā, kopā ar mikoloģi, sēņu eksperti Diānu Meieri dosimies pastaigā pa mežu, lai iepazītos un ielūkotos daudzveidīgajā un krāsainajā sēņu pasaulē. Meklēsim sēnes, noskaidrosim vai tās ir ēdamas vai indīgas, izzināsim kādi ir priekšnoteikumi drošai sēņošanai mežā un kam jāpievērš uzmanība sēņu precīzākai noteikšanai.

Pulcēšanās laiks plkst. 11:00, precīzu pulcēšanās vietu nosūtīsim katram dalībniekam individuāli.

Rēzekne | Novada dienas 2020

Kā ik vasaru, tā arī šogad, pašā vasaras viducī Rēzeknes novads saviem iedzīvotājiem un ciemiņiem dāvina aizraujošu, sportisku ģimenisku pasākumu klāstu – Rēzeknes novada dienas. Tā kā šogad šajā neparastajā laikā svētku svinēšana vienkopus nevar notikt lielākam apmeklētāju skaitam, tad pasākumi nedēļas garumā no 11. jūlija līdz 19. jūlijam notiek katrā Rēzeknes novada pagasta teritorijā. Informācija Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads