Smiltenes novads

10.09.2022. | Lauka diena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar SIA “Saimniecība Nākotne”, ZS un AREI aicina 10. jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par laktāciju ietekmi uz pēcnācēju augšanu un attīstību gaļas liellopu saimniecībā.

Lauka diena notiks 10. jūnijā no plkst. 10.30 līdz 14.30  “Kalnarušķos”, viesu namā (Apes pagasts, Smiltenes novads, Skalbes un Vecrullīši, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads).  

11./16.11.2021 | Mazā lauku biznesa dažādošana Vidzeme | bezmaksas mācības

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Mazā lauku biznesa dažādošana (sadarbības tīkla veidošana, mājražošana, kultūrvēsturiskais mantojums)” Vidzemē.

KAD? Teorētiskās nodarbības 11. novembrī, praktiskās nodarbības 16. novembrī
(jāpiedalās abās mācību dienās)
KUR? Teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā;

Praktiskās nodarbības, apmeklējot “Raunas ķiploku”, SIA “Latnature”, Brantu muižu un SIA “Kainaiži”

Smiltenes nov.|Jaunākais ģenētikā piena un gaļas lopkopībā. Aktualitātes lauksaimniekiem valsts un ES atbalstā

LLKC Valkas konsultāciju birojs Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes telpās 20.oktobrī pl.10.00 organizē informatīvo semināru : "Jaunākais ģenētikā piena un gaļas lopkopībā. Aktualitātes lauksaimniekiem valsts un ES atbalstā".

Vizma Sileniece SIA “Silenieces ciltsdarba serviss” Gaļas un piena liellopu Eksterjera vērtētāja , stāstīs par tematiem:
Piena kvalitāti ietekmējošie, faktori. Jaunākās tendences buļļu izvēlē.
Gaļas liellopu ganāmpulka atjaunošanas vai palielināšanas iespējas, galvenie faktori telīšu atlasei.

Bilskas pagasts "Lācīši" | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020. gadā."

Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020. gadā - zināšanu pārneses pasākumi- Arodapmācību projekts( mācības par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Iespējas un risinājumi jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem. Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums.

Uzmanību! Tikšanās semināram notiks pie Bilskas pagasta mājas.

Smiltenes novads, Bilska|: : Garšaugi no mūsu dārza un to pielietojums

Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes telpās 29.septembrī pl.10.30, notiks informatīvais seminārs : "Garšaugi no mūsu dārza un to pielietojums".

Vēlams dalību seminārā pieteikt Smiltenes novada Lauku attīstības konsultantei : Laimai Āboltiņai, t. 29113631; @pasts laima.aboltina@llkc.lv

temati: Garšaugu sortimenta izvēle, to audzēšana dārzā no auga līdz ražas novākšanai. Garšaugu izmantošana produkcijas ražošanā, tās dažādošanā, mērces, maisījumi, uzlējumi. Praktiski padomi un ieteikumi.

Ilggadīgo ražojošo un dekoratīvo stādījumu audzēšana uzņēmējdarbības dažādošanai un attīstīšanai.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Alūksne, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Ilggadīgo ražojošo un dekoratīvo stādījumu audzēšana
uzņēmējdarbības dažādošanai un attīstīšanai.

Sarmīte Svilāne
Telefons: 64307012
Mobilais telefons: 26384907

Informatīvs seminārs Smiltenē | Aktualitātes meža apsaimniekošanā – pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana

Zināšanu pārneses pasākumi MKPC- Arodapmācību projekts(mācību iespējas par dažādām tēmām); Konsultāciju projekts;
Apakšpasākums"Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana. ES atbalsts meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanas iespējas par ES atbalstu. Nepieciešamā dokumentācija
projekta sagatavošanai. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Smiltenes novads | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Integrētā augu audzēšana

28. novembrī pl.10.00, SIA Vidzemīte administratīvā ēka,Rīgas iela 71, Smiltenes novada Brantu pagastā, notiks informatīvais seminārs, kura galvenais temats būs - integrētā augu audzēšana, likumdošana, kas regulē darbības un situācija integrētās augu audzēšanas prasību izpildē.

Lapas

Subscribe to RSS - Smiltenes novads