Smiltenes novads

Smiltenē Vidzemes lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina Vidzemes lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 10. aprīlī, trešdienā, Smiltenes pilsētas kultūras centrā Gaujas ielā 1, Smiltenē.

Konferences sākums plkst. 11:00.

Smiltenes novads/ Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

18.aprīlī pl.10.00, Rīgas iela-71, SIA “Vidzemīte” administratīvā ēka, Brantu pagasta pārvaldē notiks informatīvais seminārs .
Jaunās prasības 2019. gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2019. gadam, aktuālās tendences piena un gaļas ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija
programmā:
1.Vaislas buļļu piedāvājums 2019. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos
2.Eksterjera vērtēšana piena un gaļas šķirņu govīm
3.Lauku atbalsta dienesta aktualitātes platību maksājumos 2019. gadā
4.Lauksaimniecības Datu centra aktualitātes

Informatīvs seminārs Smiltenes nov. |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā , 6. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas
par meža tēmām) konsultāciju projekts. Cirsmas vērtības noteikšana, faktori kas to ietekmē. Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Smiltenes novads/ Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem. Lauksaimniecības datu centra informācija. Jaunākā ģenētika gaļas lopkopībā.

17.oktobrī pl 10.00, SIA „Vidzemīte” zāle, Rīgas iela-71, Brantu pagastā notiks informatīvais seminārs par tematiem Jaunumi valsts un ES atbalstā lauksaimniekiem. Lauksaimniecības datu centra informācija. Jaunākā ģenētika gaļas lopkopībā.
Semināra dalībnieki varēs saņemt no Vizmas Silenieces , SIA“Silenieces ciltsdarba serviss" Gaļas un piena liellopu vērtētājas sertifikātu par dalību seminārā, arī praktisko stundu, jo semināra gaitā tiks apmeklēta gaļas liellopu saimniecība.

Informatīvs seminārs Smiltenē | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000. ES atbalsts -meža
ugunsgrēkos un dabaskatastrofās iznīcinātas mežaudžu atjaunošanai, kā arī spēcīgu lietavu, sausuma un citu abiotisku faktoru
ietekmmē iznīkušu mežaudžu ajaunošanai.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" pirmā mācību diena ,Valkas un Valmieras nodaļas,

4.oktobrī pl.9:45, Smiltenes pagasta "Kalnamuiža-6" (2.stāvā) Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības
veicināšanai" pirmā mācību diena , ko organizē LLKC Valkas un Valmieras nodaļas,
Lektors Māris Resnis - (Komandu attīstības treneris. Uzņēmējdarbības idejas ģenerēšana)
Uzņēmējdarbības attīstīšana
Temati : Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats – laba ideja. Idejas definēšana un attīstība.
Mērķorientēta idejas attīstība. Idejas izvērtēšana un analīze.
Mana ideja – mana iespēja izdarīt un nopelnīt vairāk. u.c.

Smiltene/Pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” informatīvā diena

Valkas un Valmieras nodaļas 28. septembrī pl.9:30 aicina jauniešus (vecumā no 18-40 gadiem) uz informatīvo dienu pasākumam „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” , kas notiks Smiltenes novada, Smiltenes pagasta "Kalnamuižā"-6 ("vetu"mājas 2.stāvs)
programmā :
1.informācija par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Valsts Lauku tīklu
2.informācija par pasākumu un plānoto mācību programmu
3.iepriekšējo gadu dalībnieces pieredze
4.pieteikumu aizpildīšana dalībai mācībās

Smiltene | Valkas nodaļas informatīvais seminārs "Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2018. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija"

11. aprīlī pl.10:00, Smiltenes novada, Kultūras centrā, Gaujas iela 1, Smiltene, LV-4729, notiks informatīvais seminārs "Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. Vaislas buļļu piedāvājums 2018. gadam, aktuālās tendences piena ražotāju ganāmpulkos. LDC informācija"

Smiltenes novads | Informatīvais seminārs "Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai. LDC aktualitātes. Mikotoksīni un to ietekmi uz dzīvnieku veselību."

26.03.2018. pl.10:00 Grundzāles pagasta pārvaldē, informatīvais seminārs par tēmām:
Jaunās prasības 2018.gada platībmaksājumu sezonai.
LDC pārraudzības datu iesniegšanas kārtība.
Mikotoksīni un to ietekmi uz dzīvnieku veselību.

Lapas

Subscribe to RSS - Smiltenes novads