Tērvetes novads

Informatīvais seminārs Tērvetē "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem"

Seminārā izskatītie jautājumi:
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) par 2018.gadu
Gada pēdējā UIN deklarācija un tās precizēšana
UIN atvieglojumi un atlaides
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma 2018.gadā
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls
Izdevumu precizēšana
Izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā
Atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana
IIN likmes
IIN avansa maksājumi 2019. gadā

Augstkalne | Seminārs "Noķer lielo zivi gudri!"

Pasākums pie Augstkalnes dzirnavu ezera Augstkalnes vidusskolas 5-8.klašu skolniekiem, lai iepazīstinātu ar makšķerēšanu kā vienu no interesantiem laika pavadīšanas veidiem. Programmā Māra Oltes teorētisks stāstījums par to, kas un kā jāvēro, atpūšoties ar makšķeri pie ūdeņiem. Lekcija par likumdošanu, bioloģiju, vēsturi, ģeogrāfiju ar praktiskiem piemēriem pie vietējā ezera. Kā arī praktiska makšķerēšana Kārļa Goldmaņa vadībā, pasākuma noslēgumā -sacensības.

Tērvete | Informatīvs seminārs “Aktualitātes nodokļu likumdošanā”

Laiks: 10.00-15.00

Semināra tēmas:
1. Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem
2. Darba samaksas nodokļu izmaiņas
3. Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem- iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem
4. Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā
5. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem
6. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
7. Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē
8. Atbildes uz jautājumiem

Lektore: Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Tērvete | Informatīvais seminārs "Aktualitātes lauku uzņēmējiem"

Laiks: 10.30-13.30

Semināra tēmas:
1. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) 2017. gada pārbaužu rezultāti, pārbaudēs konstatētais. 2018.gada pārbaužu plāns, prasības
2. Lauku atbalsta dienesta (LAD) aktualitātes. Platību maksājumi. Zaļināšanas prasības.
3. LLKC aktualitātes, piedāvātie pakalpojumi, pasākumi. Bezmaksas augkopības un lopkopības konsultāciju iespējas.
4. A/S “Dobeles Dzirnavnieks” graudu iepirkuma iespējas 2018.gada rudens sezonā

Informatīvs seminārs Tērvetē "Aktualitātes nodokļu likumdošanā"

Laiks: plkst. 10:00-15.00
Lektors: Inguna Leibus, Dr.oec., LLU ESAF Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Semināra tēmas:
1. Būtiskākās izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājiem
2. Darba samaksas nodokļu izmaiņas
3. Izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem- iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem
4. Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā
5. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem
6. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana
7. Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē
8. Atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Tērvetes novads