Tērvetes novads

Informatīvs seminārs Tērvetē - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 2. kārta, dokumentācijas sagatavošana (meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums, pārskatu iesniegšana VMD). Kas jādara „zem svītras” palikušajiem iepriekšējā pieteikšanas kārtā. Meža ieaudzēšana neizmantotā zemē, vietas izvēle, piemērotākās sugas. Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas.

Tulpju svētki Viestardos

Svētku programma:

10.00 Tērvetes mājražotāju un amatnieku tirdziņš un degustācija visas dienas garumā
12.00 Svētku zupu
13.30 Loterija
15.30 Līvbērzes amatierteātris ar A.Brigaderes un U.Siliņa lugu “Laimīgā zeme”, režisore Daiga Granāte
17.00 Svētku kūka

Visu dienu caurvīs un īpaši vakara noslēgumā gaidāmi dažādi pārsteigumi.
Šogad ir īpaši padomāts par to, lai svētku laikā varētu pasūtīt tulpju sīpolus uz rudeni.

Informatīvs seminārs Tērvetē par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Sākums plkst.14.00

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020 ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu aija.senbruna@gmail.com

Pasākums “Rodi iedvesmu Tērvetē”

Turpinās 2015. gadā aizsāktā tradīcija un tiek piedāvāts vienkopus skatīt daļu no radošās izpausmes iespējām,
kas rodamas Tērvetes novadā.
Pasākuma “Rodi iedvesmu Tērvetē” ietvaros izskanēs Tērvetes novada amatierkolektīvu muzikālie priekšnesumi.
Būs apskatāma Tērvetes novada iedzīvotāju un pulciņu dalībnieku radošo darbu izstāde.
Būs iespēja darboties radošajās darbnīcās.
Tērvetes novada mājražotāji piedāvās savu produkciju gan degustēt, gan iegādāties.

www.tervetesnovads.lv

Seminārs Tērvetē "Integrētās augu audzēšanas aktualitātes"

Norises vieta: “ZeImeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
Sākums plkst.10.00

Tēmas:
Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes
Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe
Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi
Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai
Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja
Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja

Lektori: VAAD speciālisti

Seminārs Augstkalnē par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Sākums plkst.10.00

Tēmas:
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem. Platībmaksājumu pieteikšanās EPS. Līgumu slēgšana.
Valsts atbalsta finansējums uzņēmējdarbībai laukos.
Būtiskākās izmaiņas nodokļu likumdošanā 2016. gadā.
LLKC pasākumi un atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai laukos.

Tālrunis informācijai: 26352751, LLKC Tērvetes novada lauku attīstības konsultante Monta Mantrova
Semināra programmu skatīt pielikumā.

Labrenča Ziemassvētku tirgus Tērvetē

Biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” un Tērvetes novada k/n aicina uz Labrenča Ziemassvētku tirgu.

Ar šo pasākumu 2014. gada nogalē Tērvetē atdzima Labrenču tirgus, par kuru vecākās paaudzes tērvetniekiem saglabājušās vairs tikai atmiņas no viņu jaunības. Tirgus notiek blakus tā vēsturiskajai norises vietai – Tērvetes estrādē.

Tirdziņā iespējams iegādāties Tērvetes mājražotāju darinājumus- gan ēdamus, gan neēdamus!
Noteikti atradīsiet kādu Ziemassvētkiem atbilstošu dāvanu.

Lapas

Subscribe to RSS - Tērvetes novads