Lauksaimniecība

Saimniecību apmeklējums-Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas birojs organizē vienas dienas bioloģisko saimniecību apmeklējumu.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: bioloģiskās produkcijas ražotāji un interesenti. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas.

Brauciena norises laiks: 2020. gada 17.martā.

Programmā – sekojošu saimniecību apmeklējums:

Augkopības produkcijas ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana

O4.03.2020.z.s Liepkalns bioloģisko graudaugu ,pākšaugu un eļļas augu audzēšana un pārstrāde. Inovatīvi risinājumi jaunu bioloģisko pārtikas produktu izstrāde. Bioloģisko graudkopības saimniecību ražības kāpināšana un produkcijas realizācijas iepējas kokkurētspējas uzlabošanas nolūkā.

z/s Kotiņi graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana un pārstrāde. Moderno tehnoloģiju pielietojums graudkopībā. Graudaugu pirmapstrādes komplekss un pašražotās produkcijas pārstrāde,tiešā tirdzniecība pievienotās vērtības radīšanai un konkurētspējas palielināšanai.

 “Jādomā par ģenētiku, ne tikai gaļu,” tā tikšanās brīdī uzsvēra Siguldas CMAS jaunā lopkopības speciāliste Līga Kubuliņa.

Saimniecību apmeklējums: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana – dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas birojs organizē vienas dienas aitu audzēšanas saimniecību apmeklējumu.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: aitu audzētāji un interesenti. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi.

Brauciena norises laiks: 2020. gada 12.martā.

Programmā – sekojošu saimniecību apmeklējums:

V Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference

Konferences atklāšana
Preiļu novada domes pārstāvis.
Latvijas Biškopības biedrības Preiļu nodaļas attīstība
M. Vucenlazdāne, LBB Preiļu nodaļas vadītāja
Darvina biškopība – atskats no kongresa “APIMONDIA 2019”.
A. Krauze, LBB valdes priekšsēdētājs
Varra – mūžīgi mainīgā. Jauna pieeja problēmas ierobežošanai.
J.Šteiselis, LBB padomes priekšsēdētājs
Zināšanas Varroa ērces bioloģijā palīdz ierobežot kaitēkli praksē. V.Brusbārdis, LBB pētnieks
Pret varru līdzekļu ietekme uz ērcēm un bitēm. I. Eglīte LBB pētniece
Kafijas pauze

Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos (BDUZ)

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izgklītības centrs" Ludzas biroja rīkotās mācības:

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Kursu norises laiks: 05.05.2020., 12.05.2020.

Sākums plkst. 10.00

Norises vieta: Ludzas novada pašvalsības 1.stāva zāle, Raiņa iela 16a, Ludza

Obligāta ieprieksēja pieteikšanās: Beāte Narnicka, SIA LLKC Ludzas bija uzņēmējdarbības konsultante, mob.t.26106121, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Mācības dārzeņu audzētājiem Aizkrauklē: Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana - ATCELTS

Ceļvedis siltumnīcu apsaimniekošanā; netradicionālo ilggadīgo stādījumu un ķiploku audzēšanā.
Kultūraugu sugu (pēc izvēles) audzēšanas agrotehnika kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas. Augsnes auglības novērtēšana un augsnes apstrādes sistēmas izvēle. Sugu un šķirņu izvēle atbilstoši saimniecības specializācijai un augsnes auglībai.

Lektors - Māris Narvils ( Vecākais speciālists dārzkopībā ).
Pieteikšanās OBLIGĀTA!
Mācību noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums.

Priekule (03.03.2020); Kazdanga (06.03.2020) | seminārs "Biežāk sastopamās govju un teļu saslimšanas pavasara periodā, to profilakse, pirmā palīdzība un ārstēšanas protokoli. Pamatprincipi veiksmīgai sadarbībai ar apkalpojošo veterinārārstu’’

Aicinu apmeklēt mūsu organizētos seminārus, kuri notiks:
@ 2020. gada 3. martā Priekulē, Peldu ielā 1, Priekules kultūras nama telpās. Norises veita kartē - https://goo.gl/maps/znsYdWiGx8wujuoj8
@ 2020. gada 6. martā Kazdangā, Jaunatnes gatvē 1, Kazdangas pils telpās. Norises veita kartē - https://goo.gl/maps/C6bouAXUy1BxDSiT9

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība