Atbalstīs zivju resursu pavairošanu un atražošanu arī privātajās upēs

Otrdien, 19. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 1995. gada 19. decembra noteikumos Nr.388 „Zivju fonda nolikums”, kas paredz iespēju Zivju fonda finanšu līdzekļus izmantot zivju resursu pavairošanai un atražošanai arī privātajās upēs.

Izmaiņas Zivju fonda nolikumā paredz paplašināt to valstiski nozīmīgo ūdeņu sarakstu, kuros ar Zivju fonda atbalstu ir iespējama zivju resursu pavairošana un atražošana, papildinot pašreiz noteiktos ūdeņus – publiskās ūdenstilpes un ūdenstilpes, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citas ūdenstilpes, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, – ar privātajām upēm, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atļauta makšķerēšana. Paredzams, ka, palielinoties iesniegto projektu iesniegumu skaitam, Zivju fonda padomei būs iespējas atbalstīt kvalitatīvākos zivju resursu pavairošanas un atražošanas projektus atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Tāpat valdība šodien apstiprināja izmaiņas MK 2010. gada 2. marta noteikumos Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību zivju resursu pavairošanai un atražošanai. Izmaiņas noteikumos paredz, ka uz atbalstu zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij vai citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, var pretendēt arī biedrība, kurai ir līgums par licencētās makšķerēšanas organizēšanu konkrētajā ūdenstilpē, kas noslēgts ar vienu vaivairākām pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe. Šobrīd Zivju fondaatbalsta saņemšanai var pieteikties tikai tās biedrības, kurām ir nomas līgums par konkrētās ūdenstilpes apsaimniekošanu, kas noslēgts ar pašvaldību vai pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpe. Noteikumos izdarīti arī grozījumi, kas saistīti ar pretendentu pieteikšanās procedūru atbalsta saņemšanai no Zivju fonda līdzekļiem zivju resursu pavairošanai un atražošanai privātajās upēs.

Izmaiņas Zivju fonda nolikumā un valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā: saite

Sagatavots LLKC ZST sekretariātā,
pēc ZM informācijas

Pievienot komentāru