Autonomā biškopība

Biškopības darba specifika prasa regulāru bišu dravu apmeklējumu un bišu saimju apskati. Lai apciemotu dravas, biškopim dienā nereti jānobrauc desmitiem kilometru.  Jāpiezīmē, ka fiziskas apskates traucē bites un izraisa tām stresu, kas var negatīvi ietekmēt bišu saimes produktivitāti. Turklāt attālums ne vienmēr ļauj biškopim operatīvi reaģēt uz krīzes situācijām dravā.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt autonomās biškopības uzraudzības un kontroles sistēmu un aprobēt tās darbību reālajā vidē ar mērķi, palielināt biškopības nozares ražīgumu, samazināt biškopju saimniecību mazproduktīva darba apjomu un uzlabot bišu saimju uzturēšanas apstākļus.

Latvijas zinātnieki, tehnoloģiju uzņēmumi un biškopji ir kopīgi izstrādājuši autonomās biškopības risinājumu, kas dod iespēju caur datoru vai viedtālruni novērot bišu dravu. Atšķirībā no citiem pasaulē biškopībā pielietotiem risinājumiem šis risinājums sniedz iespēju novērot ne tikai atsevišķu stropu vai biti, bet visu dravu kopumā.

Ieviešot autonomās biškopības risinājumu savās dravās, biškopji varēs attālināti sekot līdzi stropa apstākļiem, piemēram, vai temperatūra nav kritiska. Ja saimē trūks barības, tad to varēs laikus pamanīt un novērst. Šāda sistēma palīdzēs izglābt ziemojošās bišu saimes, kā arī ietaupīt laiku un naudu ikdienas stropu apsekošanā. Izstrādātais risinājums palīdzēs noskaidrot labākas medus iegūšanas vietas saistību ar dažādu nektāra augu izmantošanu Latvijas apstākļos un noteikt aktīvākos bišu saimes periodus un laika apstākļus, līdz ar to produktīvāk veikt medus iegūšanu, lietderīgi izmantojot ziedu ziedēšanas laiku.

Biškopis veiks situācijas novērošanu datorā no sava biroja vai mājas, un varēs pieņemt lēmumu par izbraukšanu dravā tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Liels palīgs būs stropu videonovērošanas sistēma, kas palīdzēs novērot bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā, kā arī vizuāli novērtēt dravas stāvokli. Piemēram, vai drava nav izdemolēta, apzagta, vai kāds strops nav apgāzies. Jaunā sistēma izmanto alternatīvo enerģijas avotus (saules, vēja enerģija) sistēmas elektroapgādei, kas palielina sistēmas pielietošanas iespējas dažādās Latvijas vietās.

Monitoringa sistēma tika izstrādāta kā divu prototipu konfigurācija. Tika izstrādāta prototipa konfigurācija, uzstādīti sensori, tika izstrādāta video monitoringa sistēma, izstrādāta interaktīva datu saņemšanas metodika, datu apstrāde un vizualizācija. Nodrošinot video monitoringu, tika uzstādītas kameras, kas ļauj spriest par bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā. Dravās tika uzstādītas videokameras, kas ļauj vizuāli novērtēt dravas stāvokli,

Projekta ietvaros tika radīta bišu dravās Rīgā un Talsu novadā testēta sistēma, kas pilda divus uzdevumus. Pirmkārt, tā nodrošina bišu novērošanu gan atsevišķu saimju, gan arī visas dravas līmenī, sniedzot iespēju biškopim nekavējoties reaģēt uz izmaiņām vidē un bišu uzvedībā. Savukārt analītiskie rīki palīdz saskatīt kopsakarības starp virkni faktoru, kas ietekmē bišu produktivitāti, piemēram, laika apstākļiem un bišu dravas ģeogrāfisko izvietojumu, un citiem faktoriem.

Pieslēdzoties izstrādātajai monitoringa sistēmai no datora vai viedtālruņa, biškopis var sekot līdzi svarīgākajiem rādītājiem stropos – bišu saimes masas izmaiņām, peru telpas temperatūrai, relatīvajam gaisa mitrumam bišu ligzdās. Savukārt stropa skreju un dravas videonovērošana palīdz konstatēt bišu saimju lidošanas aktivitāti dienas laikā, kā arī vizuāli novērtēt dravas stāvokli gan dienā, gan naktī. Bišu laupīšanās, lāča vai zagļu apciemojums, dabas stihijas radītie postījumi ir tikai neliela daļa no riskiem, kurus iespējams konstatēt operatīvi un nekavējoties doties talkā bitēm. Monitoringa sistēma arī uzkrāj datus par bišu uzvedību, kas nākotnē palīdzēs labāk rūpēties par bitēm un audzēt nozares produktivitāti.

Projektu īsteno:

Īstenošanas laiks: 01.02.2018 - 20.02.2020

Kopējais projekta finansējums: 96 384.00 eiro

Projekta kā pētījums sniedza atbildi uz konkrētiem jautājumiem:

1. Kādu svarīgu parametru novērošana ir nepieciešama biškopjiem.

2. Kādus noderīgos rezultātus biškopji var saņemt no šo parametru novērošanas.

3. Cik svarīga ir videonovērošana un kādas priekšrocības tā sniedz biškopjiem.

4. Cik ir svarīgs biškopjiem pētījums par konkrētās sistēmas pielietošanu un secinājumi.

5. Pētījums atklāj tirgu pieejamo IoT risinājumu pielāgošanas iespējas bišu novērošanai.

6. Pētījums atklāj autonomās elektroapgādes sistēmas spējas un ierobežojumus novērošanas sistēmai.

Projekta dokumentācija sniedz informāciju, kas ir nepieciešama, lai uzbūvētu līdzīgo sistēmu, izmantojot analoģisko risinājumu, tas ir iekārtu un pakalpojumu sarakstu ar iespējamo piegādātāju norādīšanu. Ieinteresētais izstrādātājs varēs atkārtot rezultātus, iepērkot identiskās iekārtas un pakalpojumus no tiem pašiem, vai arī no citiem piegādātājiem, jā tādi būs, vai attīstīt savu sistēmu, balstoties uz sasniegtiem rezultātiem. Turpinot attīstīt un modernizēt bišu uzraudzības kontroles un monitoringa sistēmu pēc projekta noslēgšanas, būs iespējams palielināt funkciju un pakalpojumu apjomu, piemēram, ieviešot attēlu apstrādes funkciju, izmantojot mākslīgā intelekta metodes, neirona tīklus u.c.

Projekta koordinators un tā kontaktinformācija: Rīgas Tehniskās universitātes Industriālās Elektronikas un Elektrotehnikas institūts, Dr.inž. Anatolijs Zabašta Anatolijs.Zabasta@rtu.lv

Informāciju sagatavoja:

Profesore Nadežda Kuņicina Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Industriālās Elektronikas un Elektrotehnikas institūta vadošā pētniece, projekta vadītāja Nadezda.Kunicina@rtu.lv.