Iespēja saņemt atbalstu zvejniekiem

No 19. augusta līdz 30. septembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems projektu iesniegumus Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi”.

Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 204 102 lati. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kab. (tālr. 67027693, 67027235).

Atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšana ES EZF un Rīcības programmas (RP) pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi” notiek saskaņā ar 2009. gada 14. jūlija MK noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008. gada 7. jūlija MK noteikumiem Nr. 514 „Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi””.

Atbalsta saņēmēji šajā pasākumā ir zvejas kuģu apkalpes locekļi (zvejnieki) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas.

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Pievienot komentāru