Laikapstākļi saimniecību vajadzībām

Rendsburga-Ekernferde

Sākuma datums-beigu datums: sākās 2018.gadā un turpināsies līdz 2021.gadam.

Projekta mērķis ir izstrādāt tiešsaistes rīku, kas lauksaimniekiem pirmo reizi ļautu pieņemt lēmumus, pamatojoties uz Šlēsvigas-Holšteinas vietējo laikapstākļu informāciju. Ar precīzākiem laikapstākļu datiem, kas raksturo konkrētā tīruma situāciju, var, piem., optimizēt mēslošanu un sējumu aizsardzību saskaņā ar jaunākajiem iegūtajiem datiem. Pamatojoties uz esošo prototipu, darba grupa vēlas izmēģināt un izstrādāt sistēmu vietējo laikapstākļu reģistrēšanai. 

Pasākumu apraksts: 

Praksē pārbaudot saimniecības, tika izvērtēti tādi praktiski jautājumi kā, piemēram, vietai, mēraparatūrai un uzturēšanai izvirzītās prasības, kā arī vietējo laikapstākļu datu salīdzināšana ar atsauces laikapstākļiem. Iegūtie dati veido pamatu, piemēram, mēslošanas, augu un ūdens aizsardzības optimizācijai. Rezultāti kalpo par ieteikumu vienotam standartam, kas koordinē datus no privātām meteoroloģiskajām stacijām visas valsts agrometeoroloģiskajā uzraudzības tīklā. Tas radīs priekšnoteikumus reģionālā demonstrācijas mērīšanas tīkla izveidošanai.

Kopējais budžets: 325515 eiro.