Jaunumi

Lai arī lauksaimniekiem šis laiks ir viens no saspringtākajiem, jo beidzas pavasara lietavu iekavētie un lēnām sākas vasaras sezonas darbi, saimnieki atrod brīvu brīdi, lai uzņemtu un uzklausītu speciālistu ieteikumus savas saimniecības efektīvākas darbības nodrošināšanai un dokumentācijas sakārt

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālistu veiktā pirmā ražas prognozēšana rāda, ka šogad gaidāmas vidēji labas ziemāju – kviešu, rudzu un rapšu – ražas.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Lopkopības nodaļas speciālisti „Zālēdāju projekta” ietvaros demonstrējumu tīkla saimniecībās vasaras sezonā rīko fermu dienas. Tās 13. maijā risinājās zemnieku saimniecībā „Bētas” Kuldīgas novada Vārmes pagastā demonstrējumā „Dažādu šķirņu zīdītājgovju teļu augšanas rādītāju salīdzinājums gaļas liellopu saimniecībā”. Piedalījās liels interesentu skaits, tajā skaitā zemnieki, LLKC speciālisti, firmu pārstāvji, LLU profesori un Zemkopības ministrijas pārstāvji.

LLKC jau vairākus gadus sadarbojas ar dažādām lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām to dalībnieku izglītošanā. Pēdējo gadu laikā Valsts Lauku tīkla pasākuma „Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā” ietvaros sarīkots jau vairāk nekā simts semināru par sabiedriskām organizācijām interesējošiem profesionāliem jautājumiem. 2014. gada pirmajā pusgadā tām tika noorganizēts vairāk nekā divdesmit izglītojošu semināru. Īpaši aktīvi semināru apmeklēšanā bijuši dažādu lauksaimniecības kooperatīvu biedri.

Vācieši pārspēj mūs gēnu pētniecības rezultātu izmantošanā, bet fermās redzētais un izmantotās tehnoloģijas vien nedaudz atšķiras no Latvijā pielietotā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma „Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana” ietvaros līdz 2014. gada 24. martam aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Lapas