Jaunumi

Piemājas saimniecība „Lapiņas” ir viena no saimniecībām  Rendas pagastā, kura strādā ar bioloģiskās saimniekošanas metodēm.  Savā lauksaimnieka pieredzē dalās Pēteris Lapiņš.

Brocēnu novada Cieceres pagasta „Brīvnieki” ir Andreja Parta vecvecāku izlozes kārtībā iegūta Lemzeres muižas centrālā daļa 18,36 ha platībā.

Saldus novada Jaunauces pagastā dzīvojošais SIA „Svirpji” saimnieks Aivars Graudiņš saimniecisko darbību uzsāka 2004. gadā, un no 200 hektāru apsaimniekošanas ir izaudzis līdz 700 ha.

LLKC Lopkopības kompetenču centra un Lopkopības nodaļas demonstrējuma „Atražošanas rādītājus ietekmējošie faktori un embrionālās mirstības cēloņi” fermu diena notika 12. novembrī LLU MPS „Vecauce”.

LLKC aicina uz noslēguma semināru „Demonstrējumi lauku saimniecībās augkopībā”, kas notiks 11. decembrī.

Pirms trim gadiem Jānis Auziņš kļuva par zemnieku saimniecības „Līči” pārvaldnieku, bet šogad – par īpašnieku, tādējādi pārņemot no vecākiem saimniecību. 

Riebiņu kultūras centrā 27. novembrī notika par tradīciju kļuvusī LLKC Preiļu konsultāciju biroja un biedrības „Preiļu Lauksaimnieku apvienība” kopīgi rīkotā „Zemnieku gada balle”.

Eiropas Komisijas oficiālajā izdevumā ir publicēta Regula Nr.1263/2014, ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu piena ražotājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Cūku Ciltsdarba centrs ar Valsts Lauku tīkla atbalstu 2014.gadā rīkoja virkni pasākumu, kuru mērķis bija Latvijas cūkaudzētāju konkurētspējas palielināšana.

Notiks LLKC Lopkopības kompetenču centra rīkotais seminārs par demonstrējumu saimniecībās paveikto 2014. gadā nolūkā paaugstināt lopkopības ražošanas ekonomisko efektivitāti.

Lapas