Biedrība "Alūksnes lauku partnerība" izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa IX kārta

Datums: 
28. Aprīlis, 2014 līdz 28. Maijs, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Alūksne

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu turpina īstenot "Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam "Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 410.pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" gaitā un uzsāk projektu iesniegumu šādas rīcības gaitā:

3.3.Rīcība "Lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un pirmapstrādes veicināšana".Rīcībai piešķirtais finansējums - 18431,53 EUR.

Ar "Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam" var iepazīties un projektu iesniegumu papīra dokumenta formā iesniegt biedrībā "Alūksnes lauku partnerība" Dārza ielā 8a, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

 

Kontaktpersona - administratīvā vadītāja Inga Prilužnaja

tālrunis 64321132, mob.tālr.29422952

E-pasts: partneriba@aluksne.lv

Ievietoja: Sarmīte Svilāne