Pasākumi Jēkabpils novadā maijā

Datums: 
18. Maijs, 2014 līdz 30. Maijs, 2014
Vieta: 
Jēkabpils

19.05. plkst.10.00 Ābeļu pagasta veselības takā biedrības „Ābeļzieds” un klubiņa „Bitīte” aktivitātes-. nūjošana.

20.05 plkst. 10:00 ( laiks var tikt precizēts) – Leimaņu pagasta Mežgalē ārstniecības augu stādījumu izveidošanas talka sadarbībā ar novada Sociālo dienestu un Mežgales iedzīvotājiem.

23.05 plkst. 10:00 Kaldabruņas skolā Ilzes Ermansones radošā darbnīca “Brīvdabas objekti no zariem un klūgām”.

30.05 maijā (šis datums var tikt precizēts) plkst. 10:00 Kaldabruņas skolā Vasaras talka: baskāju taciņas iekārtošana, norādes zīmju izlikšana pie ārstniecības augiem, iepazīšanās ar augiem. Aizsargājamo augu paraugstādījumi.

31.05 plkst. 15:00 Kaldabruņas skolā – Vasaras vārtu atvēršana Pļavas muzeja zālē. Programmā: Daigas Kalniņas fotoizstādes “Mana Āvereja/Norvēģija/” atklāšana un stāsts par Āvereju ar muzikāliem akcentiem. Unikālas fotofilmas par latviešu un norvēģu vasaras saulgriežu tradīcijām demonstrācija.

Izstādes:

01.-31.05.Zasas K.N. izstāžu zālē izstāde „ Bērie, sirmie, dūkainie”

06.05- 01.06.Rubenes kultūras namā foto izstāde „ Dialogs- māksla būt kopā 2012 - 2014.” Izstāde izveidota starptautiskā projekta “Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve educational offer” ietvaros.

No 01.05. Biedrības “ Noskaņa” Zasas sabiedriskajā, mūžizglītības un vides attīstības centrā izstādes:

-          “ Zasas leģendas” ( Mākslinieces Andas Svarānes un Zasas mākslas skolas audzēkņu darbi)

-          “ Baudi Latvijas Dieva dārza ārstniecisko augu, zāļu un ziedu tējas un esi vesels”

-          “ Latviešu zemnieks-amatnieks 19.gadsimtā” [ 10 gadi Eiropas Savienībā]

Informācija: Kaspars Sēlis, Jēkabpils novada informācijas speciālists

( kaspars.selis@jekabpilsnovads.lv, tel. 2607554026075540 )

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Ievietoja: Anita Putka