Aizaugusī lauksaimniecības zeme – kā to izmantot lietderīgi. Kādu atbalstu mežam varam sagaidīt no Eiropas Savienības nākošajā plānošanas periodā?

Datums: 
21. Maijs, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Sabile

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros organizēts pasākums

 

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10.00-10.30

0,5

Aizaugošās zemes – negatīva tendence Latvijas laukos. Statistikas dati.

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere

 

10.30 – 12.00

1,5

Aizaugošo zemju izmantošanas iespējas. Likumdošanas prasības, lai platību atzītu par mežu.  Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Plantāciju meži

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere

 

12.00 – 13.45

1,8

Paredzamais ES atbalsts meža jomā 2014. – 2021.gadam. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere

 

13.45 – 14.00

0,2

Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai

MKPC Dienvidkurzemes nodaļas vadītāja vietniece A.Velvere

 

Kopā st.

4,0

     

Kontaktinformācija: Alda Velvere, t.20222041

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Ievietoja: Sarmīte Grundšteine