Semināru cikls „Prasības pārtikas ražošanai mājas apstākļos (mājražošana)”

Datums: 
30. Septembris, 2014 līdz 14. Oktobris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles PIUAC

Organizators - Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Norises laiki - 2014.gada 30.septembrī un 7., 14.oktobrī no plkst. 10.00 – 13.30

1.DIENA
2014.gada 30.septembris, otrdiena

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošana mājas apstākļos

Lektore – Ilze Plīkša, PVD Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vadītāja vietniece
Tēmas:
- Vispārējo tiesisko aktu un normatīvo dokumentu prasības dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanai mājas apstākļos (ES regulas, LR likumi un MK noteikumi).
- Labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas mājražotājiem.
- Nosacījumi mājražotāja darbībai: pārtikas nekaitīguma nodrošināšana, izsekojamība, t.sk. dokumentācija, marķēšana u.c..
- Izejvielu, procesa un pārtikas produkta nekaitīguma nodrošināšanas pasākumi.
- Procesa un pārtikas produkta kvalitātes nodrošināšana.
- Praktiskie piemēri.

2.DIENA
2014.gada 7.oktobris, otrdiena

Augu izcelsmes produktu mājražošana

Lektors – Māris Eiklons, PVD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs
Tēmas:
- Ieskats vispārīgos ES un LR likumdošanas aktos. Galvenā uzmanība specifiskiem likumdošanas aktiem, kas saistīti ar mājražošanu (kur ko var atrast, kā piemērot savai ražošanai, ko darīt, ja likumdošanā nav noteikti konkrēti rādītāji).
- Prasības telpām (izejvielu uzglabāšana, ražošanas vieta, gatavā produkcija), iekārtām, ūdens apgādei, temperatūras režīmam. Tīrīšana, dezinfekcija.
- Paškontrole. Uzņēmumā nepieciešamo dokumentu kopums. HACCP principu izmantošana. Risku izvērtējums. Derīguma termiņu noteikšana. Marķējums (obligātās prasības, dažādu norāžu lietošana). Izsekojamība. Labas ražošanas prakses vadlīnijas.
- Darbinieku apmācība, personīgās higiēnas ievērošana, veselība.
- Tehnoloģiskais process. Prasības dažādu izstrādājumu grupām.
- Laboratoriskie izmeklējumi.
- Materiāli un izstrādājumi saskarei ar pārtiku. Iekārtu, aprīkojuma materiālu izvēle, iepakojums (izvēle, dokumentācija, izsekojamība)

3.diena
14.10.2014., otrdiena
Praktiskā nodarbība - Labas prakses piemērs notiks bioloģiskā z/s „Vainadziņi" (Tērvetes pagasts,Tērvetes novads).
Izbraukšanas laiks un vieta tiks precizēta.

Kontaktpersona- Skaidrīte Velberga, tālr.63781740 (sekretāre), 63781741 ; piuac@dobele.lv
Dalība - bez maksas.