„Veterinārārsts Latvijā vakar, šodien, rīt”

Datums: 
3. Oktobris, 2014
Reģions: 

2014. gada 3. oktobrī LLU Veterinārmedicīnas fakultātē ( Jelgava, K. Helmaņa ielā 8) Universitātes veterinārās klīnikas semināru zālē Valsts lauku tīkla aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros LVB organizē diskusiju „Veterinārārsts Latvijā vakar, šodien, rīt”.

Pasākumā aicināti piedalīties praktizējošie veterinārārsti, Pārtikas un veterinārā dienesta, Zemkopības ministrijas, Veterinārmedicīnas fakultātes pārstāvji un interesenti.

Darba kārtība:

 10:30-11.00 Reģistrācija, ierašanās , rīta kafija

11:00-11:15 Prezentācija: ievads diskusijai, statistikas ziņas no LVB datu bāzes par to veterinārārstu vecuma struktūru un nodarbinātības jomu.

11:15-12:15 Diskusija

12:15-12:30 Pārtraukums, kafija

12:30-13:30 Diskusija

13:30-14:00 Kopsavilkums

 Diskusijas pamatjautājums

Kā sekmēt stipru un ilgtspējīgu lauku veterinārārstu prakšu attīstību?

 Diskutējamie jautājumi:

Kas ir jādara, lai laukos praktizējošo veterinārārstu prakses būtu veiksmīgas;

Kādas ir veterinārārsta darba iespējas;

Kas ietekmē veterinārārstu skaitu noteiktā teritorijā;

Veterinārā pakalpojuma pieejamība teritorijā;

Veterinārārsta atbildība ne vien par ārstēšanu, bet arī par dzīvnieku labturību un epizootisko situāciju ganāmpulkā, novietnē;

Vai un kā attiecības ar PVD inspektorātu veicina prakšu attīstību;

Vai nepieciešams valsts atbalsts veterinārajai praksei teritoriāli attālākajos novados;

Ko darīsim pēc 15 gadiem?