Baltinavas rudens gadatirgus

Datums: 
15. Oktobris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Baltinavas tirgus laukums

Baltinavā 15. oktobrī notiks gadskārtējais rudens gadatirgus, kurā mājražotāji, lauksaimnieki un amatnieki piedāvās savu audzēto vai saražoto produkciju.

Baltinavā vēsturiski jau kopš 1939. gada izveidojušies nozīmīgie „Baltinavas gadatirgi”, kuri notiek divas reizes gadā  – 15. aprīlī un 15. oktobrī, kad te sabrauc gan pircēji, gan tirgotāji no apkārtējiem novadiem. Šajos tirgos var nopirkt lauksaimniecības produktus, stādus, sēklas, dzīvniekus u.t.t. Laipni gaidīsim Baltinavas tirgus laukumā jau no plkst. 7.00!

Baltinavas novads ir mazākais Latvijā gan teritorijas gan iedzīvotāju skaita ziņā. Tieši Baltinavas novadā sākas 57. paralēle, un Krievija atrodas rokas stiepiena attālumā. Tepat aiz pakalna, aiz upītes ir robeža. Baltinavieši mēdz teikt – pie mums ir Eiropas Savienības vārti, mums pirmiem lec saule!

Baltinavas novads ir mazs, bet bagāts – ar cilvēku darbiem, gaišām domām, idejām un saimniekošanas tradīcijām.

Novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienes Atzeles pacēlumā un Mudavas zemienes Abrenes nolaidenumā. Tas viens no tālākajiem novadiem no Rīgas, 62 km no Latgales reģionālā attīstības centra – Rēzeknes. Novada administratīvais centrs atrodas Baltinavas ciemā.

Baltinavas novada kopējā platība ir 18523,0 ha jeb 185,0 km2, no kuriem lielāko daļu aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme un mežsaimniecības zeme. Kopējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits uz 2013. gada decembri  ir 1288 iedzīvotāji.

Lielākais iedzīvotāju skaits koncentrēts Baltinavas ciemā – 382 jeb 29,6% no kopējā pastāvīgo iedzīvotāju skaita Baltinavas novadā. No kopējā iedzīvotāju skaita virs darba spējas vecma ir 309 iedzīvotāji, līdz 6 gadu vecumam 44 bērni, no 7–18 gadiem – 142 jaunieši.

Baltinavas novadā darbojas četras izglītības iestādes, bibliotēka, novada muzejs un kultūras nams, kurā darbojas deviņi pašdarbības kolektīvi.

 Protams, Baltinavas lepnums ir amatierteātris „Palādas” ar uzvedumu „Ontans i Anne”, kura autore ir baltinaviete Anita Ločmele (Danskovīte). Ar izrādēm ir bijis visās Latvijas maliņās. Latvijas Nacionālajā teātrī, ņemot par pamatu šīs autores darbus ir tapis uzvedums www.latogola.lv. Izrādes notiek latgaliešu dialektā, tās piesātinātas ar latgaliešu humoru, atjautību  un dzīves gudrību.

 Sarmīte Tabore,

LLKC Balvu nodaļas Baltinavas novada lauku attīstības konsultante