Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

Datums: 
29. Janvāris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Kārsavas novada pašvaldība

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus apmeklēt informatīvo semināru "Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos". Seminārs notiks Kārsavā, Kārsavas novada pašvaldības zālē, 29.janvārī, plkst.: 10:00.
Semināra laikā tiks runāts par vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju iespējām iekļauties LEADER projektos, aktualitātēm nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos, un jauno kārtību darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 2015.gadā.
Plašāka informācija - Beāte Narnicka, mob.t. 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikumā semināra programma.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
info_sem_leader_karsava_29.01.20151.doc63.5 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: