ZOOM seminārs | Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām

Datums: 
27. Novembris, 2020
Vieta: 
Tiešsaistē ZOOM platformā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Seminārs "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām"

Mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji/ ar priekšzināšanām video veidošanā. Vienā grupā maksimāli 15 dalībnieki.

Ko uzņēmējs iegūs: plaša spektra informāciju, kur paša spēkiem veidot reklāmas klipiņus par savu uzņēmumu bez maksas, kā arī tiks iepazīstināts ar mūsdienu video reklāmas tendencēm video saturam sociālajos medijos. Seminārs būs ļoti vērtīgs tiem, kuri vēlas izprast reklāmas tapšanas aizkulises, kas paši vēlas veidot reklāmas video un apgūt video montāžas pamatprincipus. Mūsdienās ir pieejamas daudz un dažādas aplikācijas un programmas, lai tās lietotu nav jābūt profesionālim, ir nepieciešams tikai neliels ieskats piedāvājumā, izklāsts kā to pielietot un iedvesma darboties pašiem! Vērtīgs seminārs, lai izskaistinātu un atdzīvinātu savu sociālo mediju laikjoslas ar profesionālu saturu.

Norises vieta, moderators:

 • Zoom tiešsaiste 27.11.2020., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators Sandra Igaune 29122990, e-pasts: latgales.uznemejs@gmail.com

 

Semināra darba kārtība

9:30 – 10:00

Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai.

10:00-12:30

Eksperte Ilze Deņisova, teorētiskā daļa.

 • Par video reklāmas veidiem, kur kuru pielieto.
 • Kāpēc uzņēmējam video ir jāveido? Kādi no tā ieguvumi?
 • Kas jāņem vērā un jādara, lai video izdotos profesionāls- tehnikas izvēle, tehniskie parametri, kameras pozīcija, gaisma, rakursi, skaņa utt.
 • Kā notiek video montāža, kā pielikt un kur atrast fona mūziku; video veidošana no fotogrāfijām.
 • Iedvesmai tiks demonstrēti labie video rullīšu paraugi, dažādi paņēmieni.

12:30 – 13:00

Pārtraukums.

13:00 – 15:00

Eksperte Ilze Deņisova, praktiskā daļa.

 

Lai veiksmīgi līdzdarbotos un iesaistītos semināra procesā- Lūgums mājās pašiem sagatavot dažus nelielus video materiālus, nerediģētus, tādi kā tie ir, lai ar tiem darbotos praktiskajā daļā (uzfilmēts kāds process, kustība, mazs stāstiņš vai skats no malas par jebkādu tēmu) Der arī mājas video materiāli!

 • Tehniskie knifi kā ar telefonu uzņemt profesionāla izskata video.
 • Pāris noderīgu ikdienas aplikāciju, programmu demonstrēšana, ieteikumi.
 • Kādas aplikācijas un programmas lietot, lai video materiālu pareizi un veiksmīgi rediģētu. Praktiska darbošanās ar mājās sagatavoto video materiālu. Brīvprātīgie varēs demonstrēt savu mājasdarba video visai dalībnieku grupai.
 • Radošu paraugu demonstrācija, lai mājās uzņēmēji paši var tos izmēģināt un saprast, kurš filmēšanas veids pašiem padodas vislabāk.
 • Ieskats un paraugdemonstrējums, kā izskatās profesionāla video montāža profesionālajās montāžas programmās.

15:00-16:00

Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes.

 

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu  https://tinyurl.com/y27yyt88

Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes). 

Kontaktinformācija: 
Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv
Reģions filtram: