Pieteikšanās Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju konkursam 2022./2023. mācību gadam.

Datums: 
8. Augusts, 2022 līdz 31. Augusts, 2022

Līdz 31. augustam ir izsludināta pieteikšanās Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju konkursam 2022./2023. mācību gadam.

Atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

Pārtikas un dzērienu tehnologs;
Būvinženieris;
Lauksaimniecības inženieris;
Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks;
Siltuma, ūdens apgādes un santehnikas inženieris;
Fizioterapeits;
Radiologa asistents;
Medicīnas māsa.

Pārtikas un dzērienu tehnologs ir nepieciešams vairākiem uzņēmējiem – Kalkūnes gaļas pārstrādes firmai “Žabo”, Skrudalienas pagastā esošai alus un kvasa ražotnei “Pabeerzner”. Būvinženieri, nekustamā īpašuma pārvaldnieku, un santehnikas inženieri meklē pašvaldības namu pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un remonta darbu veicējs SIA “Ornaments”, kas darbojas Ilūkstē, Eglainē, Šēderē un Pašulienē. SIA “Veselības centrs ”Ilūkste”” meklē minētos medicīnas speciālistus (fizioterapeitu, radiologa asistentu, medicīnas māsu). Arī lauksaimniecībā tiek meklēti vairāki speciālisti.

Ikmēneša stipendijai var pieteikties:

jebkurš Augšdaugavas novadā deklarēts studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm;
Augšdaugavas novada vidusskolas absolvents neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas,
studējošais, kas apgūst attiecīgo specialitāti un sekmju vidējā atzīme nav zemāka par sešām ballēm, kā arī pēc augstskolas absolvēšanas apņemas trīs gadus nostrādāt pie attiecīgā uzņēmēja.

Stipendiju var saņemt jebkura kursa studējošie bakalaura un maģistra profesionālajās vai akadēmiskajās studijās.

Kāds ir stipendijas apmērs?

Stipendijas apmērs ir atkarīgs no studiju gada – 1. kursā studējošam tiks maksāts 150 eiro mēnesī, 2. un 3. kursa studentam – 200 eiro mēnesī; 4. kursa un augstāko kursu studējošiem, kā arī maģistra studiju programmā studējošajiem – 250 eiro mēnesī. Studējošais, ievērojot saistošajos noteikumos ietvertās prasības, stipendiju varēs saņemt 10 mēnešus gadā (rudens semestrī no septembra līdz janvārim un pavasara semestrī no februāra līdz jūnijam).

Pastāv arī tā saucamā “Vienreizējā stipendija” 2000 eiro apmērā, kas tiks izmaksāta pēdējo kursu studentiem. Vienreizējai stipendijai var pieteikties students neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas vai mācību iestādes.

Vai būs garantēts darbs?

Gan ikmēneša, gan vienreizējās stipendijas saņēmējam pēc augstskolas beigšanas vismaz trīs gadus ir garantēts darbs attiecīgajā specialitātē Augšdaugavas novadā, kā arī prakse mācību laikā.

Jaunajiem speciālistiem pašvaldība sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Pašvaldības stipendijas šogad varēs saņemt ne mazāk kā četri jaunie stipendiāti, jo pašvaldības budžetā šiem mērķiem ir novirzīti 8000 eiro, kas nozīmē, ka uz stipendijām tiks rīkots konkurss.

Sīkāka informācija un iesnieguma stipendijas saņemšanai paraugs šeit.

Kontaktinformācija: 
Iveta Megne iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv 65422284
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: