Īsteno jaunu biznesa ideju Latgalē!

Datums: 
18. Augusts, 2022 līdz 24. Oktobris, 2022

IR IDEJA?
IR IESPĒJA!

Uzņēmējiem izsludināta atklātā grantu projektu konkursa 3. kārta ar būtiski uzlabotiem finansējuma nosacījumiem!

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 18.08.2022. izsludina #EEANorwayGrants 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” trešo (noslēdzošo) kārtu ar labvēlīgākiem nosacījumiem!

Projektā paredzēta 75% atbalsta intensitāte ar minimālo finansiālo atbalstu 5 000 EUR un 20 000 EUR maksimālo finansiālo atbalstu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Tāpat ir palielināti arī robežlielumi uzņēmumiem, kas var pretendēt uz minēto konkursu, t.i. darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī var būt līdz 50 un tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 EUR.

Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģions no 2022. gada 18. augusta līdz 24. oktobrim, ieskaitot.

2022. gada 7. septembrī plkst. 10:00 attālināti, izmantojot Zoom platformu, notiks konkursa informatīvais seminārs.

Reģistrācija: https://ej.uz/GS_3.

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022. gada 6. septembrim.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Kontaktinformācija: 
https://lpr.gov.lv/lv/kontakti/#.YwtprxxBxaQ
Reģions filtram: