Atbalsts lauku jauniešiem – mācības Jelgavā

Valsts Lauku tīkla pasākuma Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai ietvaros 30. novembrī un 1., 7., 8. decembrī Jelgavā notika četru dienu mācības lauku jauniešiem – Tu vari vairāk.

Pasākuma Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai mērķis ir aktivizēt lauku jauniešus, mudinot viņus iesaistīties uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē laukos. Pasākums notiek divos posmos – apmācībās un ideju īstenošanas procesā, kurā praktisku atbalstu sniegs LLKC speciālisti.

Jelgavā mācības tika organizētas citādāk kā iepriekš Ogrē, Krāslavā un Rēzeknē. Šoreiz mācības bija 4 dienas un jauniešiem mācību noslēgumā bija jāprezentē savs biznesa plāns.

Mācību pirmajā dienā uzstājās vieslektore – pedagoģe, psiholoģe Daina Reinfelde, kuras lekciju tēmas bija: Cilvēka karjera kā attīstības process visas dzīves garumā; Pašnodarbinātība – uzņēmējdarbība kā karjeras attīstības iespēja; Pamatkompetences sekmīgai pašrealizācijai šodienas darba tirgū; Lēmumu pieņemšanas shēma.

Otrajā dienā mācībās tika apskatīti alternatīvie darbošanās veidi un finansējums laukos (Radošā uzņēmējdarbība laukos; LEADER projektu pieredze, kultūras mantojumu iesaiste uzņēmējdarbībai laukos; Sociālais bizness un tā iespējas), kā arī tika apskatīti aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos un ievads biznesa plāna izstrādē, kā arī jauniešiem uzdots mājas darbs jau savu iespēju un laika robežās izstrādāt biznesa plāna uzmetumu savai idejai.

Tiekoties jau pēc nedēļas, trešā mācību diena sākās ar katra jaunieša biznesa plāna prezentēšanu un problēmjautājumu iztirzāšanu. Vēlāk uzstājās Hipotēku bankas Bauskas filiāles Aizdevumu daļas vadītāja Laura Saulīte par tēmu Finanšu sektora iespējas biznesa idejas attīstībā un banku prasības biznesa plāna izvērtēšanā, kā arī Jelgavas Konsultāciju biroja grāmatvede Ruta Grigorjeva par tēmu Jauna uzņēmuma nodokļu bāze.

Mācību ceturtā diena bija paredzēta jauniešu individuālajām pārrunām ar Jelgavas Konsultāciju biroja ekonomistiem un citiem speciālistiem par biznesa plāna precizēšanu un pilnveidošanu.

 

Aizvadītās mācības vērtē LLKC Lauku attīstības nodaļas speciāliste Liene Liniņa:

Šīs mācības bija interesantas ar to, ka 4 dienu laikā jauniešiem sava ideja bija jāieliek biznesa plānā. Viņi guva ļoti daudz un koncentrētas informācijas dažu dienu laikā, kas vēl bija praktiski jāizmanto. Priecēja, ka jaunieši nenobijās no šī izaicinājuma, bet visi arī izpildīja, cits vairāk, cits mazāk, bet neviens nepadevās un tagad jau seko nākamais posms – šo plānu papildināšana un koriģēšana kopā ar LLKC konsultantiem, lai plānu varētu ieviest arī dzīvē, ko es arī novēlētu visiem izdarīt.

LLKC Jelgavas nodaļas Ozolnieku novada lauku attīstības speciāliste Margarita Koroļonoka:

Jauniešu iniciatīvas pasākumi Jelgavas konsultāciju birojā nenotiek bieži, tāpēc šis pasākums bija savā ziņā inovatīvs. Neskatoties uz īsajiem pieteikšanās termiņiem, jauniešu aktivitāte bija apsveicama un priecē arī dažu dalībnieku apņēmība izbraukāt uz Jelgavu arī no kaimiņu novadiem. Apmācību rezultātā jaunieši ir paplašinājuši savu redzesloku, atraduši sevī vismaz mazu uzņēmēja aizmetnīti un, kā atzina daži dalībnieki, galva no idejām un vēlmes sākt kaut ko darīt jau kūpēt kūp. Viena nedēļa biznesa plāna izstrādāšanai ir pārāk mazs termiņš, taču jaunieši turpina iesākto un sadarbojas ar Jelgavas konsultāciju biroja speciālistiem. Cerams, ka vismaz daļa šo biznesa plānu tiks realizēti arī dzīvē un mēs drīzumā dzirdēsim par jaunu uzņēmēju veiksmes stāstiem.

Sagatavoja Liene Liniņa, LLKC Lauku attīstības nodaļas speciāliste

Pievienot komentāru