Par pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija vispārējās darbības stabilizācijai 2010. gadā” īstenošanu

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) saskaņā ar Zemkopības ministrijas (ZM) deleģējumu ar šā gada 22. februārī turpina darbu pie lauksaimnieku atbalsta programmas „Lauku saimniecību modernizācija vispārējās darbības stabilizācijai 2010. gadā”. Līdz ar to no 22. februāra visiem Latvijas lauksaimniekiem, kuri ir nonākuši ekonomiskās grūtībās, būs iespēja pieteikties uz šo pakalpojumu.

Programmā paredzēts, ka, sadarbojoties saimniecības vadītājiem, to lielākajiem kreditoriem un LLKC nozaru ekspertiem, tiks veikta saimnieciskās darbības kopējā analīze un stratēģisko attīstības virzienu izvērtēšana. Pēc tam tiks izveidots saimniecības ražošanas plāns, kurā tiks iekļauti priekšlikumi saimniecības produkcijas pašizmaksas samazināšanai, patērēto resursu optimizācijai un kreditoru prasību saskaņošanai ar saimniecības šā brīža finanšu iespējām.

Zemkopības ministrija un LLKC aicina tos lauksaimniekus, kuru vadītie uzņēmumi jau tuvākajā laikā varētu nonākt ekonomiskās grūtībās un nespēs nokārtot uzņemtās saistības ar kreditoriem, pieteikties LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, lai saņemtu LLKC ekspertu palīdzību.

Priekšroka plāna izstrādē tiks dota tiem pretendentiem, kuriem ir finansiālas grūtības.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu, kā arī kopā ar iesniegumu iesniegt galvenā kreditora „Atbalsta vēstuli”. Pieteikuma forma no 18. februāra atrodama LLKC interneta mājaslapā www.llkc.lv īpaši izveidotā bannerī „Pieteikums”. Elektroniski aizpildīto pieteikumu jānosūta uz e-pasta adresi: pieteikums@llkc.lv. Ja pieteikumu aizpilda ar roku, tad tas jānosūta pa pastu ar norādi „Pieteikums” vai pa faksu (numurs 63022264).

Adrese:
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Rīgas iela 34
Ozolnieki
Ozolnieku pagasts
Ozolnieku novads
LV-3018

Kreditora Atbalsta vēstules veidlapa arī atrodama LLKC mājaslapā. Tā neatkarīgi no pieteikuma iesniegšanas formas jāiesniedz personīgi, jānosūta pa pastu, vai pa faksu (numurs 63022264).

Papildu informāciju var saņemt pa tālruni 22020655 (LLKC, Ozolniekos).

Informāciju par pieteikuma formām lauksaimnieki varēs saņemt arī LLKC Lauku konsultāciju un Lauku attīstības birojos, kā arī pašvaldībās pie lauku attīstības speciālistiem.

Zemāk pievienoti aizpildāmo dokumentu paraugi un veidlapas, piesakoties šim pasākumam. No pieteikuma veidlapas formas jāizvēlas viena Jums visērtāk aizpildāmā (elektroniski, Excel formā vai ar roku). Obligāti jāiesniedz arī kreditora „Atbalsta vēstule” personīgi, pa pastu vai pa faksu.

1. Elektroniski aizpildāma pieteikuma anketa mājas lapā.
2. Pieteikuma anketa MS Excel formā (2 lapas).
3. Pieteikuma anketa aizpildāma ar roku pdf formātā
4. Pieteikuma anketas piemērs MS Excel
5. Galvenā kreditora atbalsta vēstules veidlapa

Pievienot komentāru