Jauniešiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Cēsu nodaļā no 7. maija līdz 1. jūnijam notika lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.

LLKC Bauskas nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tā mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, prasmju pilnveidošana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā.

Mazpulcēni 21. maija rītā pulcējās SIA „Amazone” teritorijā, lai piedalītos trešajā Latvijas mazpulku salidojumā, ko organizēja 17. Padures mazpulks sadarbībā ar SIA „Amazone”.

LLKC Kuldīgas nodaļa trešo gadu organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, prasmju pilnveidošana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā.

LLKC Jēkabpils nodaļā 15. maijā noslēdzās pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mācības.

LLKC Talsu nodaļa otro gadu pēc kārtas organizēja interaktīvo programmu jauniešiem „Tu vari vairāk!”. Programmas mērķis ir aktivizēt jauniešu interesi par lauku uzņēmējdarbību, sniegt pamatzināšanas ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos un iedrošināt biznesa ideju īstenošanā.

Lapas