Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

Datums: 
21. Janvāris, 2015
Vieta: 
Pasienes skola

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Ludzas nodaļa aicina visus interesentus apmeklēt informatīvo semināru "Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos". Seminārs notiks Pasienes skolā, Pasienes pagastā, Zilupes novadā, 21.janvārī, plkst.: 11:00.
Plašāka informācija - Beāte Narnicka, mob.t. 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikumā semināra programma.

Pielikums: 
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: